Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Bože, svojim ušima slušasmo, oci nam naši pripovedaše delo koje si učinio u njihovo vreme, u staro vreme.

Ps. 77:5, Ps. 77:11, Ps. 78:2, Ps. 90:16

2 Rukom svojom izgnao si narode, a njih posadio; iskorenio si plemena, a njih namnožio.

2 Moj. 15:17, 5 Moj. 7:1, Is.N. 10:42, 2 Sam. 7:10

3 Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti im mišica njihova pomože, nego Tvoja desnica i Tvoja mišica, i svetlost lica Tvog, jer Ti behu omileli.

Is.N. 24:12, Ps. 42:5

4 Bože, care moj, Ti si onaj isti, pošlji pomoć Jakovu!

Ps. 71:3, Ps. 74:12

5 S Tobom ćemo izbosti neprijatelje svoje, i s imenom Tvojim izgazićemo one koji ustaju na nas.

Dan. 8:4

6 Jer se ne uzdam u luk svoj, niti će mi mač moj pomoći.

1 Sam. 17:47, Ps. 33:16

7 Nego ćeš nas Ti izbaviti od neprijatelja naših, i nenavidnike naše posramićeš.

8 Bogom ćemo se hvaliti svaki dan, i ime Tvoje slavićemo doveka.

Ps. 34:2, Rim. 2:17, 1 Kor. 1:31

9 Ali sad si nas povrgao i posramio, i ne ideš s vojskom našom.

Ps. 77:7

10 Obraćaš nas te bežimo ispred neprijatelja, i neprijatelji nas naši haraju.

3 Moj. 26:17, 5 Moj. 28:25

11 Dao si nas kao ovce da nas jedu, i po narodima rasejao si nas.

5 Moj. 4:27, 2 Car. 17:6, Ps. 60:1, Jer. 32:37, Lk. 21:24

12 U bescenje si prodao narod svoj, i nisi mu podigao cene.

Isa. 52:3

13 Dao si nas na podsmeh susedima našim, da nam se rugaju i sramote nas koji žive oko nas.

Ps. 80:6

14 Načinio si od nas priču u naroda, gledajući nas mašu glavom tuđinci.

15 Svaki je dan sramota moja preda mnom, i stid je popao lice moje.

Ps. 69:7, Jer. 51:50

16 Od reči podsmevačevih i rugačevih, i od pogleda neprijateljevih i osvetljivčevih.

Ps. 8:2

17 Sve ovo snađe nas; ali ne zaboravismo Tebe, niti prestupismo zavet Tvoj.

Dan. 9:13

18 Ne odstupi natrag srce naše, i stope naše ne zađoše s puta Tvog.

19 Kad si nas bio u zemlji zmajevskoj, i pokrivao nas senom smrtnim,

Jov 30:29, Isa. 34:13

20 Onda da bejasmo zaboravili ime Boga svog i podigli ruke svoje k Bogu tuđem,

21 Ne bi li Bog iznašao to? Jer On zna tajne u srcu.

1 Sam. 16:7, Jov 31:14, Ps. 139:1, Prop. 12:14, Jn. 2:25, Dela 1:24, Rim. 2:16, Jev. 4:12, Otk. 2:23

22 A ubijaju nas za Tebe svaki dan; s nama postupaju kao s ovcama klanicama.

Ps. 44:11, Rim. 8:36

23 Ustani, što spavaš, Gospode! Probudi se, nemoj odbaciti zasvagda.

Jov 8:6

24 Zašto kriješ lice svoje? Zaboravljaš nevolju i muku našu?

25 Duša naša pade u prah, telo je naše bačeno na zemlju.

26 Ustani, pomoći naša, i izbavi nas radi milosti svoje.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I