Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Blago onome koji razume ništega! Gospod će ga izbaviti u zli dan.

Ruta 2:19, Priče 14:21, Mk. 10:21, Jev. 10:24

2 Gospod će ga sačuvati i poživeće ga; biće blažen na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovim.

3 Gospod će ga ukrepiti bolnog na odru. Sasvim menjaš postelju njegovu u bolesti njegovoj.

4 Ja vičem: Gospode! Smiluj se na me, isceli dušu moju, sagreših Ti.

Ps. 6:2

5 Neprijatelji moji govore zlobno za mene: "Kad će umreti, i ime njegovo poginuti?"

Ps. 83:4

6 I ako ko dođe da me vidi, laska; srce njegovo slaže u sebi nepravdu, i otišavši kazuje.

Ps. 7:8

7 Šapću o meni među sobom neprijatelji moji, i misle mi zlo:

8 "Zla stvar dođe na njega, legao je; neće više ustati."

9 I čovek mira mog, u kog se uzdah, koji jeđaše hleb moj, podiže na me petu.

2 Sam. 15:12, Ps. 55:13, Jer. 41:1, Avd. 1:7, Mt. 26:23, Mt. 26:50, Jn. 13:18, Dela 1:16

10 Ali Ti, Gospode, smiluj se na me, i podigni me; a ja ću im vratiti.

11 Po tome ću poznati da sam Ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nada mnom.

12 A mene celog sačuvaj, i daj mi da stojim pred licem Tvojim doveka.

Ps. 34:15, Dela 2:28

13 Blagosloven Bog Izrailjev od veka do veka. Amin, amin.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I