Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Rekoh: Čuvaću se na putevima svojim da ne zgrešim jezikom svojim; zauzdavaću usta svoja, dok je bezbožnik preda mnom.

1 Car. 2:4, Jov 6:24, Priče 4:26, Kol. 4:5, Jev. 2:1

2 Bejah nem i glas ne pustih; ćutah i o dobru. Ali se tuga moja podiže,

Ps. 13:2, Ps. 38:13, Ps. 39:9, Jezek. 3:26

3 Zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj; progovorih jezikom svojim:

Jer. 20:9

4 Kaži mi, Gospode, kraj moj, i dokle će trajati dani moji? Da znam kako sam ništa.

Ps. 90:12, Ps. 119:84

5 Evo s pedi dao si mi dane, i vek je moj kao ništa pred Tobom. Baš je ništa svaki čovek živ.

Jov 7:3, Ps. 90:4, Ps. 102:23

6 Baš hodi čovek kao utvara; baš se uzalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti.

7 Pa šta da čekam, Gospode? Nada je moja u Tebi.

8 Iz svega bezakonja mog izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmeh.

9 Nem sam, neću otvoriti usta svojih; jer si me Ti udario.

Jezek. 24:17

10 Olakšaj mi udarac svoj, silna ruka Tvoja ubi me.

Jov 13:20

11 Ako ćeš karati čoveka za prestupe, rastočiće se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovek.

12 Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj. Gledajući suze moje nemoj ćutati. Jer sam gost u Tebe i došljak kao i svi stari moji.

3 Moj. 25:23, 1 Dn. 29:15, Ps. 4:1, Ps. 28:1

13 Nemoj me više gnevno gledati, pa ću odahnuti pre nego otidem i više me ne bude.

Jov 7:9, Jov 10:20, Ps. 21:4, Ps. 102:24

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I