Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospode! Nemoj me karati u gnevu svom, niti me nakaziti u jarosti svojoj.

2 Jer strele Tvoje ustreliše me, i ruka me Tvoja tišti.

3 Nema zdravog mesta na telu mom od gneva Tvog; nema mira u kostima mojim od greha mog.

Isa. 1:6

4 Jer bezakonja moja izađoše vrh glave moje, kao teško breme otežaše mi.

5 Usmrdeše se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mog.

6 Zgrčio sam se i pogurio veoma, sav dan idem setan;

Jov 30:28

7 Jer sam iznutra pun ognja, i nema zdravog mesta na telu mom.

Jov 7:5

8 Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svog.

Ps. 55:4

9 Gospode! Pred Tobom su sve želje moje, i uzdisanje moje nije od Tebe sakriveno.

10 Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja, i vid očiju mojih, ni njega mi nema.

Ps. 22:15

11 Drugovi moji i prijatelji moji videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji.

Jov 6:21, Lk. 10:31

12 Koji traže dušu moju nameštaju zamku, i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po sav dan misle o prevari.

13 A ja kao gluv ne čujem i kao nem koji ne otvara usta svoja.

14 Ja sam kao čovek koji ne čuje ili nema u ustima svojim pravdanja.

15 Jer Tebe, Gospode, čekam, Ti odgovaraj za mene, Gospode, Bože moj!

Jer. 14:8

16 Jer rekoh: Da mi se ne svete, i da se ne razmeću nada mnom, kad se spotakne noga moja.

17 Jer sam gotov pasti, i tuga je moja svagda sa mnom.

18 Priznajem krivicu svoju, i tužim radi greha svog.

Jov 31:33, Ps. 32:5, Priče 28:13, 2 Kor. 7:9

19 Neprijatelji moji žive, jaki su, i sila ih ima što me nenavide na pravdi.

20 Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim.

1 Pet. 3:13, 1 Jn. 3:12

21 Nemoj me ostaviti, Gospode, Bože moj! Nemoj se udaljiti od mene.

Ps. 22:11, Ps. 119:8

22 Pohitaj u pomoć meni, Gospode, Spasitelju moj!

2 Moj. 15:2, Isa. 12:2

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I