Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavideti onima koji čine bezakonje.

Ps. 73:3

2 Jer se kao trava brzo kose, i kao zeleno bilje venu.

Jov 8:12

3 Uzdaj se u Gospoda i tvori dobro; živi na zemlji i hrani istinu.

Jer. 43:4

4 Teši se Gospodom, i učiniće ti šta ti srce želi.

Jov 22:26, Jov 27:10, Pes. 2:3, Isa. 58:14, 1 Pet. 1:8

5 Predaj Gospodu put svoj, i uzdaj se u Njega, On će učiniti.

6 I izvešće kao videlo pravdu tvoju, i pravicu tvoju kao podne.

Jer. 51:10, Mih. 7:9

7 Osloni se na Gospoda, i čekaj Ga. Nemoj se žestiti gledajući koga gde napreduje na putu svom, čoveka, koji radi šta namisli.

8 Utišaj gnev, i ostavi jarost; nemoj se dražiti da zlo činiš.

Jov 5:2, Ps. 73:3, Priče 14:29, Ef. 4:26, Jak. 1:19

9 Jer će se istrebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda naslediće zemlju.

10 Još malo, pa neće biti bezbožnika; pogledaćeš na mesto njegovo, a njega nema.

11 A smerni će naslediti zemlju, i naslađivaće se množinom mira.

12 Zlo misli bezbožnik pravedniku, i škrguće na nj zubima svojim.

13 Ali mu se Gospod smeje, jer vidi da se primiče dan njegov.

1 Sam. 26:10, Jov 18:20, Jezek. 12:23

14 Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj, da obore ubogoga i ništega i pokolju one koji idu pravim putem.

15 Mač će njihov udariti u njihovo srce, i lukovi njihovi polomiće se.

1 Sam. 2:4

16 Bolje je malo u pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika.

Priče 15:16, 1 Tim. 6:6

17 Jer će se mišice bezbožnicima potrti, a pravednike utvrđuje Gospod.

Jov 38:15, Jezek. 30:21

18 Zna Gospod dane bezazlenima, i deo njihov traje doveka.

Ps. 1:6, Ps. 37:29, Isa. 60:21

19 Neće se postideti u zlo doba, u dane gladne biće siti.

Jov 5:20

20 A bezbožnici ginu, i neprijatelji Gospodnji kao lepota šumska prolaze, kao dim prolaze.

Ps. 68:2

21 Bezbožnik uzaima i ne vraća, a pravednik poklanja i daje.

22 Jer koje On blagoslovi, oni naslede zemlju, a koje On prokune, oni se istrebe.

Priče 3:33

23 Gospod utvrđuje korake svakog čoveka i mio Mu je put njegov.

Ps. 121:3, Priče 16:9

24 Kad posrne da padne, neće pasti, jer ga Gospod drži za ruku.

Priče 24:16, Mih. 7:8, 2 Kor. 4:9

25 Bejah mlad i ostareh, i ne videh pravednika ostavljenog, ni dece njegove da prose hleba.

26 Svaki dan poklanja i daje u zajam, i na nasleđu je njegovom blagoslov.

27 Uklanjaj se oda zla, i čini dobro, i živi doveka.

28 Jer Gospod ljubi pravedni sud, i ne ostavlja svece svoje; uvek se oni čuvaju; a pleme će se bezbožničko istrebiti.

Ps. 11:7

29 Pravednici će naslediti zemlju, i živeće na njoj doveka.

30 Usta pravednikova govore mudrost, i jezik njegov kazuje istinu.

31 Zakon je Boga njegovog njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču.

32 Bezbožnik vreba pravednika, i traži da ga ubije;

33 Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi.

Ps. 109:31

34 Čekaj Gospoda i drži se puta Njegovog, i On će te postaviti da vladaš zemljom; videćeš kako će se istrebiti bezbožnici.

Ps. 91:7

35 Videh bezbožnika strašnog koji se raširivaše kao granato drvo;

Jov 5:3, Jov 8:16, Jezek. 31:5, Dan. 11:4

36 Ali prođe, i evo nema ga; tražim ga i ne nahodim.

Isa. 41:12, Dan. 11:19

37 Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čoveka mirnog ostati nasleđe.

Jov 1:1, Isa. 32:17, Lk. 2:25, Dela 7:59, 1 Sol. 4:17, 2 Tim. 4:6, 2 Pet. 1:14

38 A bezakonika će nestati sasvim; nasleđe će se bezbožničko zatrti.

39 Od Gospoda je spasenje pravednicima; On je krepost njihova u nevolji.

Ps. 3:8, Ps. 62:1, Isa. 12:2, Jona 2:9

40 Gospod će im pomoći, i izbaviće ih; izbaviće ih od bezbožnika, i sačuvaće ih, jer se u Njega uzdaju.

1 Dn. 5:20, Dan. 3:17

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I