Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospode! Budi suparnik suparnicima mojim; udri one koji udaraju na me.

1 Sam. 24:16, Ps. 18:43

2 Uzmi oružje i štit, i digni se meni u pomoć.

3 Potegni koplje, i preseci put onima koji me gone, reci duši mojoj: Ja sam spasenje tvoje.

4 Neka se postide i posrame koji traže dušu moju; neka se odbiju natrag i postide koji mi zlo hoće.

Ps. 71:13, Jer. 18:23

5 Neka budu kao prah pred vetrom, i anđeo Gospodnji neka ih progoni.

6 Neka bude put njihov taman i klizav, i anđeo Gospodnji neka ih tera.

7 Jer nizašta zastreše mrežom jamu za mene, nizašta iskopaše jamu duši mojoj.

8 Neka dođe na njega pogibao nenadna, i mreža koju je namestio neka ulovi njega, neka on u nju padne na pogibao.

Ps. 7:15, Priče 5:22, 1 Sol. 5:3

9 A duša će se moja radovati o Gospodu, i veseliće se za pomoć Njegovu.

1 Sam. 2:1, Ps. 13:5, Isa. 61:10, Jev. 3:18

10 Sve će kosti moje reći: Gospode! Ko je kao Ti, koji izbavljaš stradalca od onog koji mu dosađuje, i ništega i ubogoga od onog koji ga upropašćuje?

Ps. 71:19

11 Ustaše na me lažni svedoci; šta ne znam, za ono me pitaju.

Mk. 14:57

12 Plaćaju mi zlo za dobro, i sirotovanje duši mojoj.

13 Ja se u bolesti njihovoj oblačih u vreću, mučih postom dušu svoju, i molitva se moja vraćaše u prsima mojim.

14 Kao prijatelj, kao brat postupah; bejah setan i s oborenom glavom kao onaj koji za materom žali.

Ps. 38:6

15 A oni se raduju kad se ja spotaknem, i kupe se, kupe se na me, zadaju rane, ne znam zašto, čupaju i ne prestaju.

16 S nevaljalim i podrugljivim besposličarima škrguću na me zubima svojim.

17 Gospode! Hoćeš li dugo gledati? Otmi dušu moju od napadanja njihovog, od ovih lavova jedinicu moju.

18 Priznaću Te u saboru velikom, usred mnogog naroda hvaliću Te.

Ps. 22:25, Ps. 149:1

19 Da mi se ne bi svetili koji mi zlobe nepravedno, i namigivali očima koji mrze na me nizašta.

Priče 10:10, Jn. 15:24

20 Jer oni ne govore o miru, nego na mirne na zemlji izmišljaju lažne stvari.

Ps. 120:6

21 Razvaljuju na me usta svoja, i govore: Dobro! Dobro! Vidi oko naše.

2 Moj. 14:3, Ps. 22:13

22 Vidiš, Gospode! Nemoj ćutati; Gospode! Nemoj odstupiti od mene.

2 Moj. 3:7, Ps. 10:1, Ps. 83:1

23 Probudi se, ustani na sud moj, Bože moj i Gospode, i na parnicu moju.

Jov 8:6

24 Sudi mi po pravdi svojoj, Gospode, Bože moj, da mi se ne svete.

Ps. 7:8, Ps. 26:1, 2 Sol. 1:6

25 Ne daj da govore u srcu svom: Dobro! To smo hteli! Ne daj da govore: Proždresmo ga.

26 Nek se postide i posrame svi koji se raduju zlu mom, nek se obuku u stid i u sram koji se razmeću nada mnom.

Jov 19:5

27 Neka se raduju i vesele koji mi žele pravdu, i govore jednako: Velik Gospod, koji želi mira sluzi svom!

Ps. 40:16

28 I moj će jezik kazivati pravdu Tvoju, i hvalu Tebi svaki dan.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I