Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Blagosiljam Gospoda u svako doba, hvala je Njegova svagda u ustima mojim.

2 Gospodom se hvali duša moja; neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju.

Jer. 9:24, 1 Kor. 1:31

3 Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujmo ime Njegovo zajedno.

4 Tražih Gospoda, i ču me, i svih nevolja mojih oprosti me.

Ps. 18:6, Jona 2:3, Mt. 7:7, Lk. 11:9

5 Koji u Njega gledaju prosvetljuju se, i lica se njihova neće postideti.

6 Ovaj stradalac zavika, i Gospod ga ču, i oprosti ga svih nevolja njegovih.

2 Sam. 22:1, Ps. 3:4

7 Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se Njega boje, i izbavljaju ih.

1 Moj. 32:1, 2 Car. 6:17, Dan. 6:22

8 Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod; blago čoveku koji se uzda u Nj.

9 Bojte se Gospoda, sveti Njegovi; jer koji se Njega boje, njima nema oskudice.

Filip. 4:19

10 Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže Gospoda, ne nedostaje im nijednog dobra.

Jov 4:11

11 Hodite, deco, poslušajte me; naučiću vas strahu Gospodnjem.

12 Koji čovek želi život, ljubi dane da bi video dobro?

1 Pet. 3:10

13 Ustavljaj jezik svoj oda zla, i usta svoja od prevarne reči.

1 Pet. 2:22

14 Kloni se oda zla, i čini dobro, traži mir i idi za njim.

1 Moj. 24:15

15 Oči su Gospodnje obraćene na pravednike, i uši Njegove na jauk njihov.

Jov 36:7

16 Ali je strašno lice Gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrebio na zemlji spomen njihov.

3 Moj. 17:10, Priče 10:7, Jer. 44:11

17 Viču pravedni, i Gospod ih čuje, i izbavlja ih od svih nevolja njihovih.

18 Gospod je blizu onih koji su skrušenog srca, i pomaže onima koji su smernog duha.

19 Mnogo nevolje ima pravednik, ali ga od svih izbavlja Gospod.

20 Čuva Gospod sve kosti njegove, ni jedna se od njih neće slomiti.

2 Moj. 12:45, Jn. 19:36

21 Bezbožnika ubiće zlo, i koji nenavide pravednika prevariće se.

Ps. 94:23

22 Gospod iskupljuje dušu sluga svojih, i koji se god u Njega uzdaju, neće se prevariti.

2 Sam. 4:9, Ps. 103:4

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I