Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Veselite se pravednici pred Gospodom; pravednima dolikuje slaviti.

2 Slavite Gospoda guslama, udarajte Mu u psaltir od deset žica.

3 Pevajte Mu pesmu novu, složno udarajte podvikujući;

Isa. 42:10

4 Jer je prava reč Gospodnja, i svako delo Njegovo istinito.

5 On ljubi pravdu i sud, dobrote je Gospodnje puna zemlja.

6 Rečju Gospodnjom nebesa se stvoriše, i duhom usta Njegovih sva vojska njihova.

1 Moj. 1:6, Jov 26:13, Jn. 1:1, Jev. 11:3

7 Kao u gomilu sabra vodu morsku, i propasti metnu u spreme.

1 Moj. 1:9

8 Nek se boji Gospoda sva zemlja, i neka strepi pred Njim sve što živi po vasiljeni;

9 Jer On reče, i postade; On zapovedi, i pokaza se.

1 Moj. 1:3, Jona 2:11

10 Gospod razbija namere neznabošcima, uništava pomisli narodima.

11 Namera je Gospodnja tvrda doveka, misli srca njegova od kolena na koleno.

4 Moj. 22:20, Jov 23:13, Priče 19:21, Jer. 44:29, Jezek. 38:10, Dela 4:27

12 Blago narodu, kome je Bog Gospod, plemenu, koje je On izabrao sebi za nasleđe.

Zah. 2:12

13 S neba gleda Gospod, vidi sve sinove ljudske;

2 Dn. 16:9, Jov 28:24, Ps. 11:4

14 S prestola, na kome sedi, pogleda na sve koji žive na zemlji.

15 On je stvorio sva srca njihova, On i zna sva dela njihova.

Jov 11:11, Ps. 44:21, Priče 24:12, Isa. 64:8, Jer. 32:19, Os. 7:2

16 Neće pomoći caru velika sila, neće zaštititi jakoga velika snaga;

Dan. 11:11, Os. 1:7

17 Nije u konju uzdanje da će pomoći; ako mu je i velika snaga; neće izbaviti.

18 Gle, oko je Gospodnje na onima koji Ga se boje, i na onima koji čekaju milost Njegovu.

2 Dn. 6:20, Jov 36:7, Ps. 34:15

19 On će dušu njihovu izbaviti od smrti, i prehraniti ih u gladne godine.

20 Duša se naša uzda u Gospoda; On je pomoć naša i štit naš.

21 O Njemu se veseli srce naše; jer se u sveto ime Njegovo uzdamo.

22 Da bude milost Tvoja, Gospode, na nama, kao što se uzdamo u Tebe.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I