Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Blago onome, kome je oproštena krivica, kome je greh pokriven.

Ps. 85:2, Rim. 4:6, Jak. 5:20

2 Blago čoveku, kome Gospod ne prima grehe i u čijem duhu nema lukavstva.

3 Moj. 17:4, Jn. 1:47, Rim. 4:6, Rim. 5:13, 2 Kor. 1:12

3 Kad ćutah, posahnuše kosti moje od uzdisanja mog po vas dan.

Jov 32:20

4 Jer dan i noć tištaše me ruka Tvoja; nesta soka u meni kao na letnjoj pripeci.

5 Greh svoj kazah Tebi, i krivice svoje ne zatajih; rekoh: Ispovedam Gospodu prestupe svoje; i Ti skide s mene krivicu greha mog.

Priče 28:13, Isa. 65:24, Lk. 15:18

6 Zato neka Ti se moli svaki svetac, kad se možeš naći; i onda potop velike vode neće ga stignuti.

Isa. 55:6, Amos 9:5, Jn. 7:34, 1 Tim. 1:16

7 Ti si zaklon moj, Ti me čuvaš od teskobe; okružavaš me radostima u izbavljanju.

Ps. 9:9, Priče 18:10, Isa. 4:6, Mt. 23:37, Kol. 3:3

8 Urazumiću te, i pokazaću ti put kojim da ideš; savetovaću te, oko je moje na tebi.

Isa. 48:17

9 Nemojte biti kao konj, kao mazga bez razuma, kojima uzdom i žvalama valja obuzdati gubicu, kad ne idu k Tebi.

Jov 39:20

10 Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u Gospoda, oko Njega je milost.

Ps. 34:8, Priče 13:21, Priče 16:20, Jer. 17:7

11 Radujte se o Gospodu, i pevajte, pravednici; veselite se svi koji ste pravog srca.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I