Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U Tebe se, Gospode, uzdam; nemoj me ostaviti pod sramotom doveka, po pravdi svojoj izbavi me.

2 Prigni k meni uho svoje, pohitaj, pomozi mi. Budi mi kameni grad, tvrda ograda, gde bih se spasao.

Ps. 71:2, Priče 22:17

3 Jer si Ti kamena gora moja i ograda moja, imena svog radi vodi me i upravljaj mnom.

Ps. 23:3, Jer. 14:7

4 Izvadi me iz mreže koju mi tajno zamestiše; jer si Ti krepost moja.

5 U Tvoju ruku predajem duh svoj; izbavljao si me, Gospode, Bože istiniti!

Lk. 23:46, Dela 7:59, 2 Tim. 1:12, Jev. 6:18

6 Nenavidim one koji poštuju propadljive idole; ja se u Gospoda uzdam.

Ps. 139:22

7 Radovaću se i veseliti se o milosti Tvojoj, kad pogledaš na moju muku, poznaš tugu duše moje,

Jn. 10:27

8 Ne daš me u ruku neprijatelju, postaviš noge moje na prostranom mestu.

2 Sam. 22:20, Ps. 18:19

9 Smiluj se na me, Gospode; jer me je tuga, od jada iznemože oko moje, duša moja i srce moje;

Ps. 6:7

10 Iščile u žalosti život moj, i godine moje u uzdisanju; oslabi od muke krepost moja, i kosti moje sasahnuše.

Ps. 38:10, Ps. 90:15

11 Od mnoštva neprijatelja svojih postadoh podsmeh i susedima svojim, i strašilo znancima svojim; koji me vide na ulici beže od mene.

Ps. 88:8

12 Zaboravljen sam kao mrtav, nema me u srcima; ja sam kao razbijen sud.

1 Moj. 40:23

13 Jer slušam grdnju od mnogih, od svuda strah, kad se dogovaraju na me, misle iščupati dušu moju.

Jer. 20:3, Jer. 20:10, Plač 2:22, Mt. 27:1

14 A ja se, Gospode, u Tebe uzdam i velim: Ti si Bog moj.

15 U Tvojoj su ruci dani moji; otmi me iz ruku neprijatelja mojih, i od onih, koji me gone.

Jov 24:1

16 Pokaži svetlo lice svoje sluzi svom; spasi me milošću svojom.

4 Moj. 6:25, Ps. 4:6, Dan. 9:17

17 Gospode! Nemoj me ostaviti pod sramotom; jer Tebe prizivam. Nek se posrame bezbožnici, neka zamuknu i padnu u pakao.

Ps. 25:2

18 Neka oneme usta lažljiva, koja govore na pravednika obesno, oholo i s porugom.

Ps. 12:3

19 Kako je mnogo u Tebe dobra, koje čuvaš za one koji Te se boje, i koje daješ onima koji se u Te uzdaju pred sinovima čovečijim!

4 Moj. 23:23, Isa. 64:4, 1 Kor. 2:9

20 Sakrivaš ih pod krov lica svog od buna ljudskih; sklanjaš ih pod sen od svadljivih jezika.

Jov 5:21, Ps. 18:43, Ps. 27:5

21 Da je blagosloven Gospod, što mi pokaza divnu milost kao da me uvede u tvrd grad!

22 Ja rekoh u smetnji svojoj: Odbačen sam od očiju Tvojih; ali Ti ču molitveni glas moj kad Te prizvah.

Ps. 77:10

23 Ljubite Gospoda svi sveti Njegovi; Gospod drži veru; i uvršeno vraća onima koji postupaju oholo.

1 Pet. 1:5

24 Budite slobodni, i neka bude jako srce vaše, svi koji se u Gospoda uzdate.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I