Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 K Tebi, Gospode, podižem dušu svoju.

1 Sam. 1:15, Ps. 86:4, Ps. 143:8, Plač 3:41

2 Bože moj! U Tebe se uzdam; ne daj da se osramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji.

Ps. 7:1, Ps. 18:2, Rim. 10:11

3 I koji se god u Te uzdaju, neće se osramotiti; osramotiće se oni koji se odmeću od Tebe besputno.

4 Pokaži mi, Gospode, puteve svoje, nauči me hoditi stazama Tvojim.

2 Moj. 33:13, Ps. 143:8, Priče 8:20

5 Uputi me istini svojoj, i nauči me; jer si Ti Bog spasenja mog, Tebi se nadam svaki dan.

6 Opomeni se milosrđa svog, Gospode, i milosti svoje; jer su otkako je veka.

7 Grehova mladosti moje, i mojih prestupa ne pominji; po milosti svojoj pomeni mene, radi dobrote svoje, Gospode!

Ps. 51:1

8 Dobar je i pravedan Gospod; toga radi pokazuje grešnicima put.

Ps. 92:14

9 Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem Njegovim.

10 Svi su putevi Gospodnji milost i istina onima koji drže zavet Njegov i otkrivenje Njegovo.

Ps. 85:10

11 Radi imena svog, Gospode, oprosti greh moj, jer je velik.

Ps. 31:3, Ps. 79:9, Jer. 14:7, Rim. 5:20

12 Koji se čovek boji Gospoda? On će mu pokazati koji put da izabere.

Ps. 37:23

13 Duša će njegova u dobru počivati, i seme će njegovo vladati zemljom.

Ps. 37:11, Ps. 37:22, Ps. 37:29

14 Tajna je Gospodnja u onih koji Ga se boje, i zavet svoj javlja im.

1 Moj. 18:17, 1 Moj. 41:15, Jov 29:4, Priče 3:32, Dan. 4:9, Mk. 4:11, Jn. 7:17, 2 Kor. 4:2

15 Oči su mi svagda upravljene ka Gospodu, jer On izvlači iz zamke noge moje.

Ps. 141:8

16 Pogledaj me i smiluj se na me, jer sam inokosan i nevoljnik.

Ps. 69:16

17 Nek se raširi stisnuto srce moje, iz teskobe moje izvadi me.

18 Vidi jade moje i muku moju, i oprosti mi sve grehove moje.

2 Sam. 16:12

19 Pogledaj neprijatelje moje kako ih je mnogo i kakvom me pakosnom nenavišću nenavide.

20 Sačuvaj dušu moju i izbavi me; ne daj da se osramotim, jer se u Tebe uzdam.

21 Bezazlenost i pravda neka me sačuva, jer se u Tebe uzdam.

22 Izbavi, Bože, Izrailja od svih nevolja njegovih.

Ps. 130:8

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I