Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Bože, Bože moj! Zašto si me ostavio udaljivši se od spasenja mog, od reči vike moje?

Ps. 10:1, Ps. 22:19, Mt. 27:46, Mk. 15:34, Jev. 5:7

2 Bože moj! Vičem danju, a Ti me ne slušaš, i noću ali nemam mira.

3 Sveti, koji živiš u pohvalama Izrailjevim!

Isa. 6:3, Otk. 4:8

4 U Tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se, i Ti si ih izbavljao.

Jer. 50:7

5 Tebe prizivaše, i spasavaše se; u Tebe se uzdaše, i ne ostaše u sramoti.

6 A ja sam crv, a ne čovek; podsmeh ljudima i rug narodu.

Isa. 53:3

7 Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom,

Jov 16:4, Ps. 109:25, Jer. 18:16, Mt. 9:24, Lk. 16:14

8 I govore oslonio se na Gospoda, neka mu pomogne, neka ga izbavi, ako ga miluje.

Mt. 27:43

9 Ta, Ti si me izvadio iz utrobe; Ti si me umirio na sisi matere moje.

10 Za Tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje Ti si Bog moj.

11 Ne udaljuj se od mene; jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika.

12 Opteče me mnoštvo telaca; jaki volovi vasanski opkoliše me;

Ps. 68:30, Jer. 50:27

13 Razvališe na me usta svoja. Lav je gladan i riče.

Jov 16:10, Ps. 7:2, Ps. 35:21, 1 Pet. 5:8

14 Kao voda razlih se; rasuše se sve kosti moje; srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni.

Jov 30:16, Plač 1:13

15 Sasuši se kao crep krepost moja, i jezik moj prionu za grlo, i u prah smrtni mećeš me.

Priče 17:22, Plač 4:4

16 Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje.

Zah. 12:10, Lk. 23:33, Jn. 20:27

17 Mogao bih izbrojati sve kosti svoje. Oni gledaju, i od mene načiniše stvar za gledanje.

18 Dele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju žreb.

Mt. 27:35, Mk. 15:24, Lk. 23:34, Jn. 19:24

19 Ali Ti, Gospode, ne udaljuj se. Silo moja, pohitaj mi u pomoć.

20 Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju.

21 Sačuvaj me od usta lavovih, i od rogova bivolovih, čuvši, izbavi me.

Jov 39:12, 2 Tim. 4:17

22 Kazujem ime Tvoje braći; usred skupštine hvaliću Te.

Jn. 20:17, Jev. 2:12

23 Koji se bojite Gospoda, hvalite Ga. Sve seme Jakovljevo! Poštuj Ga. Boj Ga se, sve seme Izrailjevo!

24 Jer se ne ogluši molitve ništeg niti je odbi; ne odvrati od njega lice svoje, nego ga usliši kad Ga zazva.

25 Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj; zavete svoje svršiću pred onima koji se Njega boje.

Ps. 35:18, Ps. 66:13, Ps. 116:15

26 Neka jedu ubogi i nasite se, i neka hvale Gospoda koji Ga traže; živo da bude srce vaše doveka.

Jn. 6:51, Jn. 6:57

27 Opomenuće se i obratiće se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, i pokloniće se pred Njim sva plemena neznabožačka.

Ps. 2:8, Os. 1:11

28 Jer je Gospodnje carstvo; On vlada narodima.

Ps. 47:7, Zah. 14:9, Mt. 6:14

29 Ješće i pokloniće se svi pretili na zemlji; pred Njim će pasti svi koji silaze u prah, koji ne mogu sačuvati dušu svoju u životu.

Ps. 49:8, Ps. 72:9, Isa. 26:19

30 Seme će njihovo služiti Njemu. Kazivaće se za Gospoda rodu potonjem.

31 Doći će, i kazivaće pravdu Njegovu ljudima njegovim, koji će se roditi; jer je On učinio ovo.

Ps. 145:4

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I