Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ljubiću Te, Gospode, kreposti moja,

5 Moj. 32:4, 1 Sam. 2:2, Ps. 91:2

2 Gospode, Grade moj, Zaklone moj, koji se oboriti ne može, Izbavitelju moj, Bože moj, Kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, Štite moj, Rože spasenja mog, Utočište moje!

Jev. 2:13

3 Prizivam Gospoda, kome se klanjati valja, i opraštam se neprijatelja svojih.

Ps. 76:4

4 Obuzeše me smrtne bolesti, i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me.

Jov 30:14, Ps. 116:3, Isa. 17:13, Jer. 51:55

5 Opkoliše me bolesti paklene, stegoše me zamke smrtne.

6 U svojoj teskobi prizvah Gospoda, i k Bogu svom povikah; On ču iz dvora svog glas moj, i vika moja dođe Mu do ušiju.

Ps. 88:2

7 Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se i pomeriše iz temelja gore, jer se On razljuti.

Isa. 24:18, Amos 8:8, Dela 4:31

8 Podiže se dim od gneva Njegovog, iz usta Njegovih oganj, koji proždire i živo ugljevlje odskakaše od Njega.

9 Savi nebesa i siđe. Mrak beše pod nogama Njegovim.

Isa. 19:1, Isa. 64:1

10 Sede na heruvima i podiže se, i polete na krilima vetrenim.

Ps. 68:33, Ps. 99:1, Ps. 104:3

11 Od mraka načini sebi krov, senicu oko sebe, od mračnih voda, oblaka vazdušnih.

Ps. 97:2

12 Od sevanja pred Njim kroz oblake Njegove udari grad i živo ugljevlje.

Ps. 50:3

13 Zagrme na nebesima Gospod, i Višnji pusti glas svoj, grad i živo ugljevlje.

Ps. 29:3

14 Pusti strele svoje, i razmetnu ih; silu munja, i rasu ih.

4 Moj. 24:8, 5 Moj. 32:23, Jov 6:4, Ps. 21:12

15 I pokazaše se izvori vodeni, i otkriše se temelji vasiljeni od pretnje Tvoje, Gospode, od dihanja duha gneva Tvog.

Ps. 104:7

16 Tada pruži s visine ruku, uhvati me, izvuče me iz vode velike.

Ps. 144:7

17 Izbavi me od neprijatelja mog silnog i od mojih nenavidnika, kad behu jači od mene.

18 Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora.

19 Izvede me na prostrano mesto, i izbavi me, jer sam Mu mio.

Ps. 118:5

20 Dade mi Gospod po pravdi mojoj, i za čistotu ruku mojih dariva me.

2 Sam. 22:21, Ps. 18:24, Priče 18:10, Mt. 6:4, 1 Kor. 3:8

21 Jer se držah puteva Gospodnjih, i ne odmetnuh se Boga svog,

22 Nego su svi zakoni Njegovi preda mnom, i zapovesti Njegove ne uklanjam od sebe.

23 Bih Mu veran, i čuvah se od bezakonja svog.

24 Dade mi Gospod po pravdi mojoj, po čistoti ruku mojih pred očima Njegovim.

Ruta 2:12, Mt. 10:41

25 Sa svetima postupaš sveto, s čovekom vernim verno,

Mt. 18:32

26 S čistim čisto, a s nevaljalim nasuprot njemu.

3 Moj. 26:23

27 Jer Ti pomažeš ljudima nevoljnim, a oči ponosite ponižavaš.

Priče 6:17

28 Ti raspaljuješ videlo moje; Gospod moj prosvetljuje tamu moju.

Jov 18:6

29 S Tobom razbijam vojsku, i s Bogom svojim skačem preko zida.

30 Put je Gospodnji veran, reč Gospodnja čista. On je štit svima koji se u Nj uzdaju.

5 Moj. 32:4, Ps. 12:6, Rim. 12:3, Otk. 15:3

31 Jer ko je Bog osim Gospoda, i ko je odbrana osim Boga našeg?

5 Moj. 32:32, 2 Sam. 22:32

32 Ovaj Bog opasuje me snagom, i čini mi veran put.

33 Daje mi noge kao u jelena, i na visine stavlja me.

34 Uči ruke moje boju, i mišice moje čini da su luk od bronze.

35 Ti mi daješ štit spasenja svog; desnica Tvoja drži me, i milost Tvoja čini me velika.

36 Ti širiš korak moj, te se ne spotiču noge moje.

37 Teram neprijatelje svoje i stižem ih, i ne vraćam se dok ih ne istrebim.

38 Obaram ih, i ne mogu ustati, padaju pod noge moje.

39 Jer me Ti opasuješ snagom za boj, i koji ustanu na me, obaraš ih preda mnom.

40 Neprijatelja mojih pleći Ti mi obraćaš, i potirem nenavidnike svoje.

1 Moj. 49:8

41 Oni viču, ali nemaju pomagača, ka Gospodu, ali ih On ne sluša.

Priče 1:28

42 Rasipam ih kao prah po vetru, kao blato po ulicama gazim ih.

43 Ti me izbavljaš od bune narodne, postavljaš me da sam glava tuđim plemenima; narod kog ne poznavah, služi mi.

44 Po samom čuvenju slušaju me, tuđini pokorni su mi.

45 Tuđini blede, drhću u gradovima svojim.

Mih. 7:17

46 Živ je Gospod, i da je blagosloven branič moj! Da se uzvisi Bog spasenja mog,

Jer. 10:10

47 Bog, koji mi daje osvetu, i pokorava mi narode,

Ps. 81:14

48 Koji me izbavlja od neprijatelja, podiže me nad one koji ustaju na me i od čoveka žestokog izbavlja me!

Ps. 59:1

49 Toga radi hvalim Te, Gospode, pred narodima, i pevam imenu Tvom,

50 Koji slavno izbavljaš cara svog, i činiš milost pomazaniku svom Davidu i nasleđu njegovom doveka.

Ps. 21:5, Ps. 144:10

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I