Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Zašto, Gospode, stojiš daleko, kriješ se kad je nevolja?

Ps. 22:1

2 S oholosti bezbožnikove muči se ubogi; hvataju se ubogi prevarom koju izmišljaju bezbožnici.

Priče 5:22

3 Jer se bezbožnik diči željom duše svoje, grabljivca pohvaljuje.

Ps. 10:13

4 Bezbožnik u obesti svojoj ne mari za Gospoda: "On ne vidi." Nema Boga u mislima njegovim.

2 Car. 18:35, Jov 21:15, Os. 7:10

5 Svagda su putevi njegovi krivi; za sudove Tvoje ne zna; na neprijatelje svoje neće ni da gleda.

6 U srcu svom kaže: Neću posrnuti; zlo neće doći nikad.

7 Usta su mu puna nevaljalih reči, prevare i uvrede, pod jezikom je njegovim muka i pogibao.

Jov 20:13

8 Sedi u zasedi iza kuće; u potaji ubija pravoga; oči njegove vrebaju ubogoga.

Ps. 64:3, Priče 1:11

9 Sedi u potaji kao lav u pećini; sedi u zasedi da uhvati ubogoga; hvata ubogoga uvukavši ga u mrežu svoju.

Ps. 17:12, Ps. 22:13

10 Pritaji se, prilegne, i ubogi padaju u jake nokte njegove.

11 Kaže u srcu svom: "Bog je zaboravio, okrenuo je lice svoje, neće videti nikad."

12 Ustani Gospode! Digni ruku svoju, ne zaboravi nevoljnih.

13 Zašto bezbožnik da ne mari za Boga govoreći u srcu svom da Ti nećeš videti?

14 Ti vidiš; jer gledaš uvrede i muke i pišeš ih na ruci. Tebi predaje sebe ubogi; siroti Ti si pomoćnik.

15 Satri mišicu bezbožnom i zlom, da se traži i ne nađe bezbožnost njegova.

Jov 38:15, Jezek. 30:21

16 Gospod je car svagda, doveka, nestaće neznabožaca sa zemlje njegove.

17 Gospode! Ti čuješ želje ništih; utvrdi srce njihovo; otvori uho svoje,

18 Da daš sud siroti i nevoljniku, da prestanu goniti čoveka sa zemlje.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I