Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nema slobodnog koji bi ga probudio; a ko će stati preda me?

Jov 9:4, Jov 39:37, Jov 40:6, Jov 40:19, 1 Kor. 10:22

2 Ko mi je pre dao šta, da mu vratim? Šta je god pod svim nebom, moje je.

1 Moj. 14:19, 2 Moj. 9:29, 2 Moj. 19:5, 5 Moj. 10:14, Jov 35:7, Ps. 24:1, Rim. 11:35, 1 Kor. 10:26

3 Neću ćutati o udima njegovim ni o sili ni o lepoti stasa njegovog.

4 Ko će mu uzgrnuti gornju odeću? K čeljustima njegovim ko će pristupiti?

5 Vrata grla njegovog ko će otvoriti? Strah je oko zuba njegovih.

6 Krljušti su mu jaki štitovi spojeni tvrdo.

7 Blizu su jedna do druge da ni vetar ne ulazi među njih.

8 Jedna je za drugu prionula, drže se i ne rastavljaju se.

9 Kad kiha kao da munja seva, a oči su mu kao trepavice u zore.

10 Iz usta mu izlaze lučevi, i iskre ognjene skaču.

11 Iz nozdrva mu izlazi dim kao iz vrelog lonca ili kotla.

12 Dah njegov raspaljuje ugljevlje i plamen mu izlazi iz usta.

13 U vratu mu stoji sila, i pred njim ide strah.

14 Udi mesa njegovog spojeni su, jednostavno je na njemu, ne razmiče se.

15 Srce mu je tvrdo kao kamen, tvrdo kao donji žrvanj.

16 Kad se digne, drhću junaci, i od straha očišćaju se od greha svojih.

17 Da ga udari mač, ne može se održati, ni koplje ni strela ni oklop.

18 Njemu je gvožđe kao pleva, a bronza kao trulo drvo.

19 Neće ga poterati strela, kamenje iz praće njemu je kao slamka;

20 Kao slama su mu ubojne sprave, i smeje se bačenom koplju.

21 Pod njim su oštri crepovi, stere sebi oštre stvari u glibu.

22 Čini, te vri dubina kao lonac, i more se muti kao u stupi.

Jezek. 32:2

23 Za sobom ostavlja svetlu stazu, rekao bi da je bezdana osedela.

24 Ništa nema na zemlji da bi se isporedilo s njim, da bi stvoreno bilo da se ničega ne boji.

Jov 40:14

25 Šta je god visoko prezire, car je nad svim zverjem.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I