Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Gospod opet odgovarajući Jovu iz vihora reče:

Jov 38:1, Ps. 50:3

2 Opaši se sada kao čovek; ja ću te pitati, a ti mi kazuj.

Jov 38:3, Jov 42:4

3 Hoćeš li ti uništiti moj sud? Hoćeš li mene osuditi da bi sebe opravdao?

Ps. 51:4

4 Je li u tebe mišica kao u Boga? Grmiš li glasom kao On?

Jov 37:4, Ps. 29:3, Jezek. 10:5

5 Okiti se sada čašću i veličanstvom, u slavu i krasotu obuci se.

Ps. 93:1

6 Prospi jarost gneva svog, i pogledaj sve ponosite, i obori ih.

7 Pogledaj sve ponosite, i ponizi ih, i potri bezbožnike na mestu njihovom.

Isa. 2:12, Dan. 4:37, Mal. 4:3, Lk. 18:14

8 Zatrpaj ih sve u prah, i poveži im lice na skrivenom mestu.

9 Tada ću te i ja hvaliti da te čuva desnica tvoja.

10 A gle, slon, kog sam stvorio s tobom, jede travu kao vo;

11 Gle, snaga mu je u bedrima njegovim, i sila mu je u pupku trbuha njegovog;

12 Diže rep svoj kao kedar, žile od jaja njegovih spletene su kao grane;

13 Kosti su mu kao cevi bronzane, zglavci kao poluge gvozdene.

14 On je prvo između dela Božijih, Tvorac njegov dao mu je mač.

15 Gore nose mu piću, i sve zverje poljsko igra se onde.

Ps. 104:14

16 U hladu leže, u gustoj trsci i glibu.

17 Granata drveta zaklanjaju ga senom svojim, i opkoljavaju ga vrbe na potocima.

18 Gle, ustavlja reku da ne teče, uzda se da će ispiti Jordan gubicom svojom.

1 Moj. 13:10, Jer. 12:5

19 Hoće li ga ko uhvatiti na oči njegove? Zamku mu provući kroz nos?

20 Hoćeš li udicom izvući krokodila ili užem podvezati mu jezik?

Ps. 104:26

21 Hoćeš li mu provući situ kroz nos? Ili mu šiljkom provrteti čeljusti?

Ps. 32:9, Isa. 30:28, Isa. 37:29, Jezek. 29:4

22 Hoće li te mnogo moliti, ili će ti laskati?

23 Hoće li učiniti veru s tobom da ga uzmeš da ti bude sluga do veka?

24 Hoćeš li se igrati s njim kao s pticom, ili ćeš ga vezati devojkama svojim?

25 Hoće li se njim častiti drugovi? Razdeliti ga među trgovce?

26 Hoćeš li mu napuniti kožu šiljcima i glavu ostvama?

27 Digni na nj ruku svoju; nećeš više pominjati boja.

28 Gle, zaludu je nadati mu se; kad ga samo ugleda čovek, ne pada li?

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I