Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Loviš li ti lavu lov? I lavićima trbuh puniš,

2 Kad leže u pećinama i vrebaju u zaklonu svom?

3 Ko gotovi gavranu hranu njegovu kad ptići njegovi viču k Bogu i lutaju nemajući šta jesti?

Ps. 147:9, Joilo 1:20, Mt. 6:26, Lk. 12:24

4 Znaš li vreme kad se divokoze koze? I jesi li video kad se košute legu?

Ps. 29:9, Ps. 104:18

5 Jesi li izbrojao mesece, dokle nose? Znaš li vreme kad se legu?

6 Kako se savijaju, mlad svoju ispuštaju, i opraštaju se bolova?

7 Kako jača mlad njihova, raste po polju i otišavši ne vraća se k njima?

8 Ko je pustio divljeg magarca da je slobodan, i remene divljem magarcu ko je razrešio?

Jov 6:5, Ps. 104:11

9 Kome odredih pustinju za kuću i za stan slatinu.

Jov 24:5, Jer. 2:24, Os. 8:9

10 On se smeje vrevi gradskoj, i ne sluša vike nastojnikove.

11 Šta nalazi u gorama, ono mu je pića, i traži svaku zelen.

12 Bi li ti jednorog hteo služiti? Bi li noćivao za jaslama tvojim?

13 Možeš li vezati užem jednoroga da ore? Hoće li vlačiti brazde za tobom?

14 Hoćeš li se osloniti na nj što mu je snaga velika? I ostaviti na njemu svoj posao?

15 Hoćeš li se pouzdati u nj da će ti svesti letinu i na gumno tvoje složiti?

16 Jesi li ti dao paunu lepa krila i perje čaplji ili noju?

17 Koji snese na zemlji jajca svoja, i ostavi ih da ih prah greje?

18 I ne misli da će ih noga razbiti i zver poljska zgaziti;

19 Nemilostiv je ptićima svojim kao da nisu njegovi, i da mu trud ne bude uzalud ne boji se.

3 Moj. 26:29, Isa. 49:15, Jer. 19:9, Plač 2:20, Jezek. 5:10

20 Jer mu Bog nije dao mudrosti niti mu je udelio razuma.

Jov 35:11

21 Kad se podigne u vis, smeje se konju i konjiku.

22 Jesi li ti dao konju jačinu? Jesi li ti okitio vrat njegov rzanjem?

23 Hoćeš li ga poplašiti kao skakavca? Frkanje nozdrva njegovih strašno je;

24 Kopa zemlju, veseo je od sile, ide na susret oružju;

Jer. 8:6

25 Smeje se strahu i ne plaši se niti uzmiče ispred mača;

26 Kad zvekće nad njim tul i seva koplje i sulica;

27 Od nemirnoće i ljutine kopa zemlju, i ne može da stoji kad truba zatrubi.

28 Kad truba zatrubi, on vrišti, iz daleka čuje boj, viku vojvoda i poklič.

29 Eda li po tvom razumu leti jastreb? Širi krila svoja na jug?

30 Eda li se na tvoju zapovest diže u vis orao, i na visini vije gnezdo?

Jer. 49:16

31 Na steni stanuje i bavi se, na vrh stene, na tvrdom mestu.

32 Odatle gleda hrane, daleko mu vide oči.

33 I ptići njegovi piju krv, i gde su mrtva telesa onde je on.

Mt. 24:28, Lk. 17:37

34 I tako odgovarajući Gospod Jovu reče:

35 Ko se prepire s Bogom, hoće li ga učiti? Koji kudi Boga, neka odgovori na to.

Jov 9:3, Isa. 45:9

36 Tada Jov odgovori Gospodu i reče:

Jov 42:1

37 Gle, ja sam malen, šta bih Ti odgovorio? Mećem ruku svoju na usta svoja.

Jezd. 9:6, Jov 29:9, Ps. 39:9, Ps. 51:4, Zah. 2:13

38 Jednom govorih, ali neću odgovarati; i drugom, ali neću više.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I