Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada odgovori Gospod Jovu iz vihora i reče:

2 Moj. 19:16, 2 Moj. 19:18, 1 Car. 9:11, 2 Car. 2:1, Jezek. 1:4

2 Ko je to što zamračuje savet rečima nerazumno?

Jov 34:35, Jov 42:3

3 Opaši se sada kao čovek; ja ću te pitati, a ti mi kazuj.

1 Car. 18:46, Jov 40:2, Jov 42:4

4 Gde si ti bio kad ja osnivah zemlju? Kaži, ako si razuman.

Jov 15:7, Ps. 104:5, Isa. 40:14, Jona 2:7

5 Ko joj je odredio mere? Znaš li? Ili ko je rastegao uže preko nje?

Jov 34:13

6 Na čem su podnožja njena uglavljena? Ili ko joj je metnuo kamen ugaoni?

7 Kad pevahu zajedno zvezde jutarnje i svi sinovi Božji klikovahu.

Jov 1:6

8 Ili ko je zatvorio more vratima kad kao iz utrobe iziđe?

1 Moj. 1:9, Ps. 33:7, Priče 8:29

9 Kad ga odeh oblakom i povih tamom;

10 Kad postavih za nj uredbu svoju i metnuh mu prevornice i vrata;

11 I rekoh: Dovde ćeš dolaziti, a dalje nećeš, i tu će se ustavljati ponositi valovi tvoji.

Ps. 124:5

12 Jesi li svog veka zapovedio jutru, pokazao zori mesto njeno,

13 Da se uhvati zemlji za krajeve, i da se rasteraju s nje bezbožnici,

14 Da se ona promeni kao blato pečatno, a oni da stoje kao haljina,

15 Da se oduzme bezbožnicima svetlost njihova i ruka podignuta da se slomi?

16 Jesi li dolazio do dubina morskih? I po dnu propasti jesi li hodio?

17 Jesu li ti se otvorila vrata smrtna, i vrata sena smrtnog jesi li video?

18 Jesi li sagledao širinu zemaljsku? Kaži, ako znaš sve to.

19 Koji je put k stanu svetlosti? I gde je mesto tami,

20 Da bi je uzeo i odveo do međe njene, i znao staze k domu njenom?

21 Znaš ti; jer si se onda rodio, i broj je dana tvojih velik.

22 Jesi li ulazio u riznice snežne? Ili riznice gradne jesi li video,

Ps. 135:7

23 Koje čuvam za vreme nevolje, za dan boja i rata?

2 Moj. 9:18, Is.N. 10:11, Ps. 9:13, Isa. 30:30

24 Kojim se putem deli svetlost i ustoka se razilazi po zemlji?

25 Ko je razdelio jazove povodnju i put svetlici gromovnoj?

26 Da bi išao dažd na zemlju gde nema nikoga, i na pustinju gde nema čoveka,

27 Da napoji pusta i nerodna mesta, i učini da raste trava zelena.

Ps. 107:35

28 Ima li dažd oca? Ili ko je rodio kaplje rosne?

1 Sam. 12:17, Jov 5:9, Ps. 147:8

29 Iz čije je utrobe izašao led, i ko je rodio slanu nebesku,

Jov 6:16, Ps. 147:16

30 Da se vode skrivaju i postaju kao kamen i krajevi propasti srastaju?

31 Možeš li svezati miline vlašićima? Ili svezu štapima razrešiti?

32 Možeš li izvesti južne zvezde na vreme? Ili kola sa zvezdama njihovim hoćeš li voditi?

33 Znaš li red nebeski? Možeš li ti uređivati vladu njegovu na zemlji?

1 Moj. 1:10, Ps. 119:3, Ps. 119:91, Jer. 31:35

34 Možeš li dignuti glas svoj do oblaka da bi te mnoštvo vode pokrilo?

35 Možeš li pustiti munje da idu, i da ti kažu: Evo nas?

36 Ko je metnuo čoveku u srce mudrost? Ili ko je dao duši razum?

Jov 32:8, Ps. 51:6, Prop. 2:26

37 Ko će izbrojati oblake mudrošću, i mehove nebeske ko će izliti,

1 Moj. 8:2, Jov 38:34

38 Da se raskvašen prah zgusne i grude se slepe?

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I