Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I od toga drhće srce moje, i odskače sa svog mesta.

2 Slušajte dobro gromovni glas Njegov i govor što izlazi iz usta Njegovih.

Jov 37:4

3 Pod sva nebesa pušta ga, i svetlost svoju do krajeva zemaljskih.

4 Za njom riče grom, grmi glasom veličanstva svog, niti šta odgađa kad se čuje glas Njegov.

5 Divno Bog grmi glasom svojim, čini stvari velike, da ih ne možemo razumeti.

6 Govori snegu: Padni na zemlju; i daždu sitnom i daždu silnom.

7 Zapečaćava ruku svakom čoveku, da pozna sve poslenike svoje.

Ps. 111:2

8 Tada zver ulazi u jamu, i ostaje na svojoj loži.

9 S juga dolazi oluja, i sa severa zima.

10 Od dihanja Božijeg postaje led, i široke vode stiskaju se.

11 I da se natapa zemlja, nateruje oblak, i rasipa oblak svetlošću svojom.

Jov 26:8, Jov 36:29

12 I on se obrće i tamo i amo po volji Njegovoj da čini sve što mu zapovedi po vasiljenoj.

Ps. 147:15

13 Čini da se nađe ili za kar ili za zemlju ili za dobročinstvo.

14 Čuj to, Jove, stani i gledaj čudesa Božija.

15 Znaš li kako ih On uređuje i kako sija svetlošću iz oblaka svog?

16 Znaš li kako vise oblaci? Znaš li čudesa Onog koji je savršen u svakom znanju?

Jov 36:29

17 Kako ti se haljine ugreju kad umiri zemlju s juga?

Lk. 12:55

18 Jesi li ti s Njim razapinjao nebesa, koja stoje tvrdo kao saliveno ogledalo?

1 Moj. 1:6

19 Nauči nas šta ćemo Mu reći; ne možemo od tame govoriti po redu.

20 Hoće li Mu ko pripovediti šta bih ja govorio? Ako li bi ko govorio, zaista, bio bih proždrt.

21 Ali sada ne mogu ljudi gledati u svetlost kad sjaji na nebu, pošto vetar prođe i očisti ga;

22 Sa severa dolazi kao zlato; ali je u Bogu strašnija slava.

23 Svemoguć je, ne možemo Ga stignuti; velike je sile, ali sudom i velikom pravdom nikoga ne muči.

2 Moj. 33:20, Jov 36:5, Ps. 99:4, Jer. 10:12, Plač 3:33, Mt. 11:27, Jn. 1:18, Jev. 12:10

24 Zato Ga se boje ljudi: Ne može Ga videti nikakav mudrac.

Mt. 10:28, Mt. 11:25

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I