Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još govori Elijuj i reče:

2 Potrpi me malo, i pokazaću ti, jer još ima šta bih govorio za Boga.

3 Počeću izdaleka besedu svoju, i pokazaću da je Tvorac moj pravedan.

4 Doista, neće biti lažne reči moje, kod tebe je koji pravo misli.

Jov 37:16

5 Gle, Bog je silan, ali nikoga ne odbacuje, silan je snagom srčanom.

6 Ne da živeti bezbožniku, a nevoljnicima čini pravdu.

7 Ne odvraća od pravednika očiju svojih, nego još s carevima na presto posađuje ih na vek, te se uzvišuju.

Ps. 113:8

8 Ako li su okovani u puta i svezani užima nevoljničkim,

Ps. 107:10

9 Tada im napominje dela njihova i bezakonja njihova kako su silna.

10 I otvara Mu uho da bi se popravili, i govori im da se vrate od bezakonja.

11 Ako poslušaju i stanu im služiti, dovršuju dane svoje u dobru i godine svoje u radosti.

Jov 11:13, Isa. 1:19, 1 Tim. 4:8, Jak. 5:5

12 Ako li ne poslušaju, ginu od mača i umiru s bezumlja.

13 A koji su licemernog srca, navlače gnev i ne viču kad ih poveže;

14 Umire u mladosti duša njihova i život njihov među kurvama.

15 Izbavlja nevoljnika iz nevolje njegove i otvara mu uho u muci.

16 Tako bi i tebe izveo iz teskobe na prostrano mesto, gde ništa ne dosađuje, i mirni sto tvoj bio bi pun pretiline.

17 Ali si zaslužio sud bezbožnički; i sud i pravda snađe te.

18 Doista, gnev je na tebi; gledaj da te ne odbaci u karanju, te te veliki otkup neće izbaviti.

19 Hoće li gledati na tvoje bogatstvo? Neće ni na zlato ni na kakvu silu blaga tvog.

20 Ne uzdiši za noću u koju narodi odlaze na svoje mesto.

21 Čuvaj se da ne pogledaš na taštinu i voliš na nju nego nevolju.

Jev. 11:25

22 Gle, Bog je najviši svojom silom, ko je učitelj kao On?

Isa. 40:13, Rim. 11:34, 1 Kor. 2:16

23 Ko Mu je odredio put Njegov? Ili ko će Mu reći: Činiš nepravo?

5 Moj. 32:4

24 Opominji se da veličaš dela Njegova, koja gledaju ljudi.

Ps. 33:4, Jer. 9:24, Dan. 4:37, 1 Kor. 1:31, 2 Kor. 10:17, Otk. 15:3

25 Svi ljudi vide ih, svaki ih gleda iz daleka.

Rim. 1:19

26 Gle, Bog je velik, i ne možemo Ga poznati, broj godina Njegovih ne može se dokučiti.

Ps. 90:2, 1 Kor. 13:12, Jev. 1:12

27 Jer On steže kaplje vodene, koje liju dažd iz oblaka Njegovih;

28 Kad teku oblaci, kaplju na mnoštvo ljudsko.

29 I ko bi razumeo prostor oblacima i grmljavu u šatoru njegovom?

30 Kako prostire nad njim svetlost svoju, i dubine morske pokriva?

31 Time sudi narodima, daje hrane izobila.

32 Rukama zaklanja svetlost, i naređuje koga da srete,

33 Javljajući prema njemu dobru volju svoju, i prema stoci i prema rodu zemaljskom.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I