Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još govori Elijuj i reče:

2 Misliš li da si pravo rekao: Moja je pravda veća od Božije?

3 Jer si rekao: Šta će mi pomoći, kakva će mi biti korist, da ne grešim?

Ps. 73:14

4 Ja ću odgovoriti tebi i drugovima tvojim s tobom.

5 Pogledaj nebo, i vidi; pogledaj oblake, kako su viši od tebe.

6 Ako grešiš, šta ćeš Mu učiniti? Ili ako se umnože bezakonja tvoja, šta ćeš Mu nauditi?

7 Ako si pravedan, šta ćeš Mu dati? Ili šta će primiti iz ruke tvoje?

Jov 22:2, Priče 9:7, Rim. 11:35

8 Čoveku kakav si može nauditi tvoja zloća, i sinu čovečijem pomoći tvoja pravda.

9 Vapiju od velikog nasilja kojima se čini, i viču na ruku silnih;

2 Moj. 2:23, Nem. 5:5, Jov 24:12, Ps. 12:5, Lk. 18:3

10 A ni jedan ne govori: Gde je Bog, Stvoritelj moj, koji daje pesmu noću;

Ps. 42:8, Prop. 12:1, Isa. 51:13, Dela 16:25, 1 Pet. 4:19

11 Koji čini te smo razumniji od zverja zemaljskog, i mudriji od ptica nebeskih.

Jov 32:8, Jov 39:20, Ps. 8:6, 1 Jn. 5:20

12 Tamo viču s oholosti zlih ljudi, ali ne bivaju uslišeni.

Priče 1:28

13 Jer Bog ne sluša taštinu, i Svemogući ne gleda na nju.

14 A kamoli kad kažeš: Ne vidiš to. Pred Njim je sud; čekaj Ga.

15 A sada čim te gnev pohodi, nije ništa, niti je gledao na sve što si učinio;

16 Zato Jov na prazno otvara usta svoja, i bezumno umnožava reči.

Jov 34:35, Jov 34:37

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I