Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još govori Elijuj i reče:

2 Čujte, mudri, besedu moju, i razumni poslušajte me.

3 Jer uho poznaje besedu kao što grlo kuša jelo.

Jov 12:11

4 Razaberimo šta je pravo, izvidimo među sobom šta je dobro.

5 Jer Jov reče: Pravedan sam, a Bog odbaci moju pravdu.

Jov 27:2, Jov 33:9

6 Hoću li lagati za svoju pravdu? Strela je moja smrtna, a bez krivice.

Jov 9:17

7 Koji je čovek kao Jov da kao vodu pije podsmeh?

8 I da se druži s onima koji čine bezakonje, i da hodi s bezbožnim ljudima?

9 Jer reče: Ne pomaže čoveku da ugađa Bogu.

Jov 9:22, Ps. 73:14

10 Zato, ljudi razumni, poslušajte me; daleko je od Boga zloća i nepravda od Svemogućeg.

1 Moj. 18:25, 5 Moj. 32:4

11 Jer po delu plaća čoveku i daje svakom da nađe prema putu svom.

Priče 24:12, Mt. 16:27, Otk. 22:12

12 Doista Bog ne radi zlo i Svemogući ne izvrće pravde.

13 Ko Mu je predao zemlju? I ko je uredio vasiljenu?

14 Kad bi na sebe okrenuo srce svoje, uzeo bi k sebi duh svoj i disanje svoje;

Prop. 12:7

15 Izginulo bi svako telo, i čovek bi se vratio u prah.

16 Ako si, dakle, razuman, čuj ovo: slušaj glas reči mojih.

17 Može li vladati onaj koji mrzi na pravdu? Hoćeš li osuditi onog koji je najpravedniji?

1 Moj. 18:25, Jov 34:30

18 Kaže li se caru: Nitkove! I knezovima: Bezbožnici?

19 A kamo li Onome koji ne gleda knezovima ko su, niti u Njega vredi više bogati od siromaha, jer su svi delo ruku Njegovih.

5 Moj. 10:17, Jov 21:28, Dan. 4:24

20 Umiru za čas, i u po noći uskoleba se narod i propadne, i odnese se jaki bez ruke ljudske.

21 Jer su oči Njegove obraćene na puteve čovečije i vidi sve korake njegove.

22 Nema mraka ni sena smrtnoga gde bi se sakrili koji čine bezakonje.

Ps. 139:11

23 Jer nikome ne odgađa kad dođe da se sudi s Bogom.

Jezd. 9:13

24 Satire jake nedokučivo, i postavlja druge na njihovo mesto.

Jov 12:19

25 Jer zna dela njihova, i dok obrati noć, satru se.

26 Kao bezbožne razbija ih na vidiku.

27 Jer odstupiše od Njega i ne gledaše ni na koje puteve Njegove;

28 Te dođe do Njega vika siromahova, i ču viku nevoljnih.

2 Moj. 22:23, Ps. 34:17, Prop. 3:16, Prop. 5:8, Jak. 5:4

29 Kad On umiri, ko će uznemiriti? I kad On sakrije lice, ko će Ga videti? I to biva i narodu i čoveku.

30 Da ne bi carovao licemer, da ne bi bilo zamke narodu.

1 Car. 12:28, 1 Car. 12:30, Priče 29:2

31 Zaista, treba kazati Bogu: Podnosio sam, neću više grešiti.

32 A šta ne vidim, Ti me nauči; ako sam činio nepravdu, neću više.

33 Eda li će po tebi plaćati, jer tebi nije po volji, jer ti biraš a ne On? Ako znaš šta, govori.

Jer. 25:28

34 Ljudi će razumni sa mnom kazati, i mudar će čovek pristati,

35 Da Jov ne govori razumno, i da reči njegove nisu mudre.

Jov 35:7, Jov 38:2

36 Oče moj, neka se Jov iskuša do kraja, što odgovara kao zli ljudi.

37 Jer domeće na greh svoj bezakonje, pljeska rukama među nama, i mnogo govori na Boga.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I