Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Da, srebro ima žice, i zlato ima mesto gde se topi.

2 Gvožđe se vadi iz praha, i iz kamena se topi bronza.

3 Mraku postavlja među, i sve istražuje čovek do kraja, i kamenje u tami i u senu smrtnom.

Priče 2:4, Prop. 1:13

4 Reka navre s mesta svog da joj niko ne može pristupiti; ali se odbije i odlazi trudom čovečjim.

5 Iz zemlje izlazi hleb, i pod njom je drugo, kao oganj.

6 U kamenu je njenom mesto safiru, a onde je prah zlatni.

7 Te staze ne zna ptica, niti je vide oko kragujevo;

8 Ne ugazi je mlado zverje, niti njom prođe lav.

9 Na kremen diže ruku svoju; prevraća gore iz dna.

10 Iz stene izvodi potoke, i svašta dragoceno vidi Mu oko.

11 Ustavlja reke da ne teku, i šta je sakriveno iznosi na videlo.

12 Ali mudrost gde se nalazi? I gde je mesto razumu?

Jov 11:7, Ps. 139:6, Prop. 7:24

13 Ne zna joj čovek cene, niti se nahodi u zemlji živih.

Priče 3:15

14 Bezdana veli: Nije u meni; i more veli: Nije kod mene.

Rim. 11:33

15 Ne može se dati čisto zlato za nju, niti se srebro izmeriti u promenu za nju.

Priče 3:13

16 Ne može se ceniti zlatom ofirskim, ni dragim onihom ni safirom.

Jov 28:13

17 Ne može se najednačiti s njom ni zlato ni kristal, niti se može promeniti za zaklade zlatne.

18 Od korala i bisera nema spomena, jer je vrednost mudrosti veća nego dragom kamenju.

19 Ne može se s njom izjednačiti topaz etiopski, niti se može ceniti čistim zlatom.

20 Otkuda, dakle, dolazi mudrost? I gde je mesto razumu?

21 Sakrivena je od očiju svakog živog, i od ptica nebeskih zaklonjena.

22 Pogibao i smrt govore: Ušima svojim čusmo slavu njenu.

23 Bog zna put njen, i poznaje mesto njeno.

Dela 15:18, Jev. 13:18

24 Jer gleda do krajeva zemaljskih i vidi sve što je pod svim nebom.

Jov 37:3, Priče 15:3

25 Kad davaše vetru težinu, i meraše vodu merom,

Ps. 135:7

26 Kad postavljaše zakon daždu i put munji gromovnoj.

Jov 38:25, Ps. 148:8, Jer. 14:22

27 Još je onda vide i oglasi je, uredi je i pretraži je.

28 A čoveku reče: Gle, strah je Božji mudrost, i uklanjati se oda zla jeste razum.

5 Moj. 4:6, 5 Moj. 29:29, Ps. 111:10, Priče 1:7

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I