Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I Jov nastavi besedu svoju i reče:

2 Tako da je živ Bog, koji je odbacio parbu moju, i Svemogući, koji je ojadio dušu moju,

Jov 34:5

3 Dok je duša moja u meni, i duh Božji u nozdrvama mojim,

4 Neće usne moje govoriti bezakonja, niti će jezik moj izricati prevare.

Jov 6:28, Jov 13:7

5 Ne dao Bog da pristanem da imate pravo; dokle dišem, neću odstupiti od svoje dobrote.

Jov 13:15

6 Držaću se pravde svoje, niti ću je ostaviti; neće me prekoriti srce moje dokle sam živ.

Jov 2:3, Dela 24:16

7 Neprijatelj moj biće kao bezbožnik, i koji ustaje na me, kao bezakonik.

8 Jer kako je nadanje licemeru, kad se lakomi, a Bog će iščupati dušu njegovu?

Mt. 16:26

9 Hoće li Bog uslišiti viku njegovu kad na nj dođe nevolja?

Jov 16:18, Priče 1:28, Isa. 1:15, Mih. 3:4, Zah. 7:13, Jak. 4:3

10 Hoće li se Svemogućem radovati? Hoće li prizivati Boga u svako vreme?

Jov 22:26

11 Učim vas ruci Božjoj, i kako je u Svemogućeg ne tajim.

12 Eto, vi sve vidite, zašto dakle jednako govorite zaludne stvari?

13 To je deo čoveku bezbožnom od Boga, i nasledstvo koje primaju nasilnici od Svemogućeg.

14 Ako mu se množe sinovi, množe se za mač, i natražje njegovo neće se nasititi hleba.

5 Moj. 28:32, 5 Moj. 28:41, 2 Car. 10:6, Jest. 9:10, Jov 15:22

15 Koji ostanu iza njega, na smrti će biti pogrebeni, i udovice njihove neće plakati.

Ps. 78:64, Ps. 109:12, Jezek. 24:23

16 Ako nakupi srebra kao praha, i nabavi haljina kao blata,

Jov 15:29, Priče 13:22

17 Šta nabavi, obući će pravednik, i srebro će deliti bezazleni.

Priče 13:22, Priče 28:8, Prop. 2:26

18 Gradi sebi kuću kao moljac, i kao kolibu koju načini čuvar.

Plač 2:6

19 Bogat će umreti, a neće biti pribran; otvoriće oči a ničega neće biti.

4 Moj. 20:26

20 Stignuće ga strahote kao vode; noću će ga odneti oluja.

21 Uzeće ga vetar istočni, i otići će; vihor će ga odneti s mesta njegovog.

22 To će Bog pustiti na nj, i neće ga žaliti; on će jednako bežati od ruke Njegove.

23 Drugi će pljeskati rukama za njim, i zviždaće za njim s mesta njegovog.

Jezek. 25:6

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I