Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Zašto Svemogućem nisu sakrivena vremena? I koji Ga znaju, ne vide dana Njegovih?

Dela 1:7

2 Međe pomiču bezbožni, otimaju stado i pasu;

5 Moj. 19:14

3 Magarca sirotama odgone; u zalogu uzimaju vola udovici;

5 Moj. 24:6, 5 Moj. 24:10, 5 Moj. 24:12, 5 Moj. 24:17

4 Siromahe odbijaju s puta; ubogi u zemlji kriju se svi.

Jov 31:19, Priče 28:28

5 Gle, kao divlji magarci u pustinji izlaze na posao svoj ustajući rano na plen; pustinja je hrana njima i deci njihovoj.;

Jov 39:8

6 Žanju njivu i beru vinograd koji nije njihov;

7 Gola nagone da noćuje bez haljine, koji se nemaju čim pokriti po zimi,

2 Moj. 22:26, 5 Moj. 24:12, Isa. 58:7

8 Okisli od pljuska u gori, nemajući zaklona, privijaju se k steni.

Plač 4:5

9 Grabe siroče od dojke i sa siromaha skidaju zalog.

10 Golog ostavljaju da ide bez haljine, i one koji nose snopove da gladuju.

11 Koji među njihovim zidovima ulje cede i grožđe u kacama gaze, podnose žeđ.

12 Ljudi u gradu uzdišu, i duše pobijenih viču, a Bog ne ukida to.

Prop. 8:11

13 Oni se protive svetlosti, ne znaju za puteve njene i ne staju na stazama njenim.

14 Zorom ustajući krvnik ubija siromaha i ubogog; a noću je kao lupež.

15 I oko kurvarovo pazi na sumrak govoreći: Da me oko ne vidi. I sakriva lice.

Priče 7:9

16 Prokopavaju po mraku kuće, koje obdan sebi zabeleže; ne znaju za svetlost.

Jn. 3:20

17 Jer je zora njima svima sen smrtni; ako ih ko pozna, strah ih je sena smrtnog.

18 Brzi su kao povrh vode, proklet je deo njihov na zemlji; neće videti puta vinogradskog.

19 Kao što suša i vrućina grabi vode snežne, tako grob grešnike.

Jov 6:17

20 Zaboravlja ih utroba materina, slatki su crvima, ne spominju se više; kao drvo skršiće se nepravednik.

Priče 10:7

21 Združuje s njim nerotkinju koja ne rađa, i udovici ne čini dobra.

22 Grabi jake svojom silom; ostane li koji, ne uzda se u život svoj.

Jov 12:19

23 Da mu Bog da u šta će se pouzdati; ali oči Njegove paze na njihove pute.

24 Uzvise se za malo, pa ih nema; padaju i ginu kao svi drugi, i kao vrh od klasa odsecaju se.

Ps. 37:35

25 Nije li tako? Ko će me uterati u laž i obratiti u ništa reči moje?

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I