Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Jov odgovori i reče:

2 Još je tužnjava moja odmet? A nevolja je moja teža od uzdaha mojih.

Jezek. 24:16

3 O, kad bih znao kako bih našao Boga! Da otidem do prestola Njegovog,

4 Da razložim pred Njim parbu svoju, i usta svoja napunim razloga,

Jov 13:3

5 Da znam šta bi mi odgovorio, i razumem šta bi mi rekao.

6 Bi li se prema velikoj svojoj sili preo sa mnom? Ne; nego bi mi pomogao.

Jov 9:19, Isa. 27:4

7 Onde bi se pravedan čovek mogao pravdati s Njim, i oslobodio bih se za svagda od svog sudije.

8 Gle, ako pođem napred, nema Ga; ako li natrag, ne nahodim Ga;

Ps. 10:1, 1 Tim. 6:16

9 Ako na levo radi, ne vidim Ga; ako na desno, zaklonio se, ne mogu Ga videti.

10 Ali On zna put moj; kad me okuša, izaći ću kao zlato.

Ps. 17:3, Jak. 1:12

11 Po stopama je Njegovim stupala noga moja; puta Njegova držao sam se, i ne zađoh.

Jov 6:10, Ps. 44:18

12 Od zapovesti usta Njegovih nisam odstupao; čuvao sam reči usta Njegovih više nego svoj užitak.

13 Ali kad On šta naumi, ko će Ga odvratiti? Šta duša Njegova zaželi, ono čini.

Jov 34:29, Prop. 3:14, Rim. 9:19, Jak. 1:17

14 I izvršiće šta je naumio za me; i toga ima u Njega mnogo.

1 Sol. 3:3

15 Zato sam se uplašio od Njega; i kad to mislim, strah me je od Njega.

Ps. 119:120

16 Bog je rastopio srce moje, Svemogući me je uplašio.

Ps. 22:14

17 Što ne pogiboh pre mraka? I što ne sakri mrak ispred mene?

Jov 6:9

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I