Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Elifas Temanac odgovori i reče:

2 Može li Bogu biti čovek koristan? Sam je sebi koristan čovek mudar.

Jov 16:2, Jov 35:7

3 Je li Svemogućem radost, ako si pravedan? Ili Mu je dobit, ako hodiš bez mane?

4 Hoće li te karati i ići na sud s tobom zato što te se boji?

Ps. 143:2

5 Nije li zloća tvoja velika? I nepravdama tvojim ima li kraja?

Jov 36:17

6 Jer si uzimao zalog od braće svoje nizašta, i svlačio si haljine s golih.

Jov 31:19

7 Umornog nisi napojio vode, i gladnome nisi dao hleba.

Jov 31:16

8 Zemlja je bila čoveka silnog, i ugledni je sedeo u njoj.

9 Udovice si otpuštao prazne, i mišice sirotama potirao si.

Jer. 48:25

10 Zato su oko tebe zamke, i straši te strah iznenada.

11 I mrak je oko tebe da ne vidiš, i povodanj pokriva te.

Jov 38:34

12 Nije li Bog na visini nebeskoj? Pogledaj gore zvezde, kako su visoko.

Isa. 66:1

13 Ali ti kažeš: Šta zna Bog? Eda li će kroz tamu suditi?

Ps. 10:11, Ps. 94:7

14 Oblaci Ga zaklanjaju, te ne vidi; hoda po krugu nebeskom.

Ps. 139:12

15 Jesi li zapazio stari put kojim su išli nepravednici,

1 Moj. 6:11

16 Koji se iskoreniše pre vremena i voda se razli po temelju njihovom?

1 Moj. 7:21, Ps. 90:5

17 Govorahu Bogu: Idi od nas. Šta bi im učinio Svemogući?

18 A On im je napunio kuće dobra. Ali namera bezbožnička daleko je od mene.

Jov 21:16, Ps. 17:13, Ps. 52:6

19 Videće pravednici i radovaće se, i bezazleni podsmevaće im se.

Ps. 107:32

20 Da, još nije uništeno dobro naše, a ostatak je njihov proždrao oganj.

21 Složi se s Njim i pomiri se; tako će ti biti dobro.

Isa. 27:5

22 Primi iz usta Njegovih zakon, i složi reči Njegove u srcu svom.

Ps. 119:11, Jer. 15:16

23 Ako se vratiš k Svemogućem, opet ćeš se nazidati, ako udaljiš od šatora svojih bezakonje,

Jov 11:14

24 Tada ćeš metati po prahu zlato i ofirsko zlato po kamenju iz potoka.

25 I Svemogući biće ti zlato i srebro i sila tvoja.

26 Jer ćeš se tada radovati o Gospodu, i podignućeš k Bogu lice svoje.

Jov 27:10

27 Molićeš Mu se, i uslišiće te, i zavete svoje izvršićeš.

28 Šta god naumiš, izlaziće ti; i na putevima tvojim svetliće videlo.

Priče 16:3

29 Kad drugi budu poniženi, reći ćeš: Da se podignu; i Bog će izbaviti onog ko je oborenih očiju.

30 Izbaviće i onog koji nije bez krivice; izbaviće ga čistotom ruku tvojih.

Ps. 18:20

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I