Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Sofar Namaćanin odgovori i reče:

2 Zato me misli moje nagone da odgovorim, i zato hitim.

3 Čuo sam ukor koji me sramoti, ali će duh iz razuma mog odgovoriti za me.

4 Ne znaš li da je tako od kako je veka, od kako je postavljen čovek na zemlji.

5 Da je slava bezbožnih za malo i radost licemerova za čas?

Ps. 37:35, Dan. 4:22, Dan. 5:5, Dan. 11:4

6 Da bi mu visina doprla do neba, i glava se njegova dotakla oblaka,

7 Nestaće ga za svagda kao kala njegovog; i koji ga videše reći će: Kuda se dede?

Isa. 51:13

8 Kao san odleteće, i neće se naći, i iščeznuće kao noćna utvara.

Jov 18:11, Ps. 90:5, Dan. 11:19

9 Oko koje ga je gledalo neće više, niti će ga više videti mesto njegovo.

Jov 7:8

10 Sinovi njegovi umiljavaće se siromasima i ruke će njegove vraćati šta je oteo.

Jov 27:14

11 Kosti će njegove biti pune greha mladosti njegove, i oni će ležati s njim u prahu.

12 Ako mu je slatka u ustima zloća i krije je pod jezikom svojim,

13 Čuva je i ne pušta je, nego je zadržava u grlu svom,

14 Ipak će se jelo njegovo pretvoriti u crevima njegovim, postaće u njemu jed aspidin.

Jer. 4:18

15 Blago što je proždrao izbljuvaće, iz trbuha njegova isteraće ga Bog.

Mt. 27:3

16 Jed će aspidin sisati, ubiće ga jezik gujinji.

17 Neće videti potoka ni reka kojima teče med i maslo.

Jer. 17:6

18 Vratiće muku, a neće je pojesti; prema blagu biće promena, i neće se radovati.

19 Jer je tlačio i ostavljao uboge, kuće je otimao i nije zidao.

20 Jer nije nikada osetio mira u trbuhu svom, ni šta mu je najmilije neće sačuvati.

Prop. 5:13

21 Ništa mu neće ostati od hrane njegove. Zato ne može dobro njegovo trajati.

22 Kad se ispuni izobilje njegovo, tada će biti u nevolji; sve ruke nevoljnih udariće na nj.

23 Kad bi napunio trbuh svoj, poslaće na nj Bog jarost gneva svog, i pustiće je kao dažd na njega i na jelo njegovo.

4 Moj. 11:33, 2 Car. 7:19, Ps. 78:30

24 Kad stane bežati od oružja gvozdenog, prostreliće ga luk bronzani.

Isa. 24:18, Jer. 48:43, Amos 5:19

25 Strela puštena proći će kroz telo njegovo, i svetlo gvožđe izaći će iz žuči njegove; kad pođe, obuzeće ga strahote.

Jov 18:11, Ps. 73:19

26 Sve će tame biti sakrivene u tajnim mestima njegovim; proždreće ga oganj neraspiren, i ko ostane u šatoru njegovom zlo će mu biti.

Ps. 21:9

27 Otkriće nebesa bezakonje njegovo, i zemlja će ustati na nj.

Isa. 26:21

28 Otići će letina doma njegovog, rastočiće se u dan gneva njegovog.

Jov 31:12

29 To je deo od Boga čoveku bezbožnom i nasledstvo od Boga za besedu njegovu.

5 Moj. 29:20, 5 Moj. 29:28, Jov 18:21, Jov 27:13, Ps. 11:5

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I