Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Vildad Sušanin odgovori i reče:

2 Kad ćete svršiti razgovor? Orazumite se, pa ćemo onda govoriti.

3 Zašto se misli da smo kao stoka? Zašto smo gadni u vašim očima?

5 Moj. 25:3, Jov 12:7, Ps. 73:22

4 Koji rastržeš dušu svoju u jarosti svojoj, hoće li se tebe radi ostaviti zemlja i stena se premestiti sa svog mesta?

Jov 13:14

5 Da, videlo bezbožnih ugasiće se, i iskra ognja njihovog neće sijati.

Priče 13:9

6 Videlo će pomrknuti u šatoru njegovom, i žižak će se njegov ugasiti u njemu.

7 Silni koraci njegovi stegnuće se, i oboriće ga njegova namera.

8 Jer će se uvaliti u zamku nogama svojim i naići će na mrežu;

9 Uhvatiće ga zamka za petu i svladaće ga lupež.

10 Sakriveno mu je pruglo na zemlji, i klopka na stazi.

11 Od svuda će ga strahote strašiti i teraće ga ustopce.

Jov 6:4, Ps. 73:19, Jer. 6:25, 2 Kor. 5:11

12 Izgladneće sila njegova, i nevolja će biti gotova uza nj.

Jov 15:23, 1 Sol. 5:3

13 Poješće žile kože njegove, poješće žile njegove prvenac smrti.

14 Iščupaće se iz stana njegovog uzdanica njegova, i to će ga odvesti k caru strašnom.

Jov 8:14, Ps. 112:10, Priče 10:28, Mt. 7:26

15 Nastavaće se u šatoru njegovom, koji neće biti njegov, posuće se sumporom stan njegov.

1 Moj. 19:24

16 Žile će se njegove posušiti ozdo, i ozgo će se saseći grane njegove.

Isa. 5:24

17 Spomen će njegov poginuti na zemlji, niti će mu ime biti po ulicama.

Ps. 34:16, Priče 2:22

18 Odagnaće se iz svetlosti u mrak, i izbaciće se iz sveta.

Jov 20:8, Jov 27:23

19 Ni sina ni unuka neće mu biti u narodu njegovom, niti kakvog ostatka u stanovima njegovim.

Isa. 14:22, Jer. 22:30

20 Čudiće se danu njegovom koji budu posle njega, a koji su bili pre obuzeće ih strah.

21 Takvi su stanovi bezakonikovi, i takvo je mesto onog koji ne zna za Boga.

Jer. 9:3, 1 Sol. 4:5, 2 Sol. 1:8, Titu 1:16

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I