Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Duh se moj kvari, dana mojih nestaje; grobovi su moji.

Ps. 88:3

2 Kod mene su rugači, i oko moje provodi noći u jadu koji mi zadaju.

1 Sam. 13:6

3 Daj mi ko će jamčiti kod Tebe; ko je taj koji će se rukovati sa mnom?

Ps. 119:122, Priče 6:1

4 Jer si od njihovog srca sakrio razum; zato ih nećeš uzvisiti.

5 Ko laska prijateljima, njegovim će sinovima oči posahnuti.

Jov 11:20

6 Učinio je od mene priču narodima, i postao sam bubnjanje među njima.

1 Car. 9:7, Jov 30:9

7 Potamnelo je oko moje od jada, i svi udi moji postaše kao sen.

Plač 5:17

8 Začudiće se tome pravi, i bezazleni će ustati na licemere.

9 Ali će se pravednik držati svog puta, i ko je čistih ruku većma će ojačati.

Ps. 24:4, Priče 4:18

10 A vi vratite se svikoliki i hodite; neću naći mudra među vama.

Jov 6:29

11 Dani moji prođoše, misli moje pokidaše se, što imah u srcu.

Jov 7:6, Isa. 38:10

12 Od noći načiniše dan, i svetlost je blizu mraka.

13 Da bih se nadao, grob će mi biti kuća; u tami ću prostreti postelju sebi.

14 Grobu vičem: Ti si otac moj; crvima: Ti si mati moja, ti si sestra moja.

15 I gde je sada nadanje moje? Moje nadanje ko će videti?

16 U grob će sići, počinuće sa mnom u grobu.

Jov 3:17, Ps. 88:4, 2 Kor. 1:9

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I