Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Jov odgovori i reče:

2 Slušao sam mnogo takvih stvari; svi ste dosadni tešioci.

Jov 21:34, Zah. 10:2

3 Hoće li biti kraj praznim rečima? Ili šta te tera da tako odgovaraš?

4 I ja bih mogao govoriti kao vi, da ste na mom mestu, gomilati na vas reči i mahati glavom na vas,

2 Car. 19:21, Ps. 22:7, Isa. 37:22, Jer. 18:16, Plač 2:15

5 Mogao bih vas hrabriti ustima svojim, i micanje usana mojih olakšalo bi bol vaš.

6 Ako govorim, neće odahnuti bol moj; ako li prestanem, hoće li otići od mene?

7 A sada me je umorio; opustošio si sav zbor moj.

8 Navukao si na me mrštine za svedočanstvo; i moja mrša podiže se na me, i svedoči mi u oči.

Jov 10:17, Jov 19:20

9 Gnev Njegov rastrže me, nenavidi me, škrguće zubima na me, postavši mi neprijatelj seva očima svojim na me.

10 Razvaljuju na me usta svoja, sramotno me biju po obrazima, skupljaju se na me.

1 Car. 22:24, Ps. 22:13, Ps. 35:15, Plač 3:30, Mih. 5:1, Mt. 26:67, Jn. 18:22, Dela 23:2

11 Predao me je Bog nepravedniku, i u ruke bezbožnicima bacio me.

Jov 19:6

12 Bejah miran i zatre me, i uhvativši me za vrat smrska me i metnu me sebi za belegu.

Jov 7:20, Plač 3:11

13 Opkoliše me Njegovi strelci, cepa mi bubrege nemilice, prosipa na zemlju žuč moju.

Jov 19:12

14 Zadaje mi rane na rane, i udara na me kao junak.

15 Sašio sam kostret po koži svojoj, i uvaljao sam u prah slavu svoju.

Ps. 7:5

16 Lice je moje podbulo od plača, na veđama je mojim smrtni sen;

Jov 17:7

17 Premda nema nepravde u rukama mojim, i molitva je moja čista.

18 Zemljo, ne krij krv što sam prolio, i neka nema mesta vikanju mom.

1 Moj. 4:11, Jov 27:9

19 I sada eto je na nebu svedok moj, svedok je moj na visini.

Rim. 1:9

20 Prijatelji se moji podruguju mnom; oko moje roni suze Bogu.

21 O da bi se čovek mogao pravdati s Bogom, kao sin čovečiji s prijateljem svojim!

Jov 31:35

22 Jer godine izbrojane navršuju se, i polazim putem odakle se neću vratiti.

Prop. 12:5

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I