Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Elifas Temanac odgovori i reče:

2 Hoće li mudar čovek kazivati prazne misli i puniti trbuh vetrom istočnim,

3 Prepirući se govorom koji ne pomaže i rečima koje nisu ni na šta?

4 A ti uništavaš strah Božji i ukidaš molitve k Bogu.

5 Jer bezakonje tvoje pokazuju usta tvoja, ako i jesi izabrao jezik lukav.

6 Osuđuju te usta tvoja, a ne ja; i usne tvoje svedoče na te.

1 Car. 20:40, Jov 32:3

7 Jesi li se ti prvi čovek rodio? Ili si pre humova sazdan?

Jov 38:21, Priče 8:25

8 Jesi li tajnu Božiju čuo i pokupio u sebe mudrost?

Mt. 11:25, Rim. 11:34, 1 Kor. 2:11

9 Šta ti znaš što mi ne bismo znali? Šta ti razumeš što ne bi bilo u nas?

Jov 13:2

10 I sedih i starih ljudi ima među nama, starijih od oca tvog.

5 Moj. 32:7, Jov 8:8, Priče 16:31

11 Male li su ti utehe Božije? Ili imaš šta sakriveno u sebi?

12 Što te je zanelo srce tvoje? I što sevaju oči tvoje,

Priče 6:13

13 Te obraćaš protiv Boga duh svoj i puštaš iz usta svojih takve reči?

14 Šta je čovek, da bi bio čist, i rođeni od žene, da bi bio prav?

Jov 14:4, Ps. 14:3, Priče 20:9, Prop. 7:20, Rim. 7:18, Ef. 2:2

15 Gle, ne veruje svecima svojim, i nebesa nisu čista pred očima Njegovim;

Jov 4:18, Jov 25:5

16 A kamoli gadni i smrdljivi čovek, koji pije nepravdu kao vodu?

Jov 34:7, Ps. 14:3, Priče 19:28

17 Ja ću ti kazati, poslušaj me, i pripovediću ti šta sam video,

18 Šta mudraci kazaše i ne zatajiše, šta primiše od otaca svojih,

1 Moj. 18:19

19 Kojima samim dana bi zemlja, i tuđin ne prođe kroz nju.

Joilo 3:17

20 Bezbožnik se muči svega veka svog, i nasilniku je malo godina ostavljeno.

Ps. 90:12

21 Strah mu zuji u ušima, u mirno doba napada pustošnik na nj.

2 Car. 7:6, 1 Sol. 5:3

22 Ne veruje da će se vratiti iz tame, odsvuda priviđa mač.

23 Tumara za hlebom govoreći: Gde je? Zna da je za nj spremljen dan tamni.

Jov 18:12, Ps. 59:15

24 Tuga i nevolja straše ga, i navaljuju na nj kao car gotov na boj.

25 Jer je zamahnuo na Boga rukom svojom, i Svemogućem se opro.

Mal. 3:13

26 Trči ispravljena vrata na nj s mnogim visokim štitovima svojim.

27 Jer je pokrio lice svoje pretilinom, i navaljao salo na bokove svoje.

Ps. 17:10

28 I sedeo je u gradovima raskopanim i u kućama pustim, obraćenim u gomilu kamenja.

29 Neće se obratiti niti će ostati blago njegovo, i neće se raširiti po zemlji dobro njegovo.

30 Neće izaći iz mraka, ogranke njegove osušiće plamen, odneće ga duh usta njegovih.

Jov 4:9, Isa. 11:4, Otk. 19:15

31 Neka se ne uzda u taštinu prevareni, jer će mu taština biti plata.

Ps. 62:10, Isa. 59:4

32 Pre svog vremena svršiće se, i grana njegova neće zeleneti.

Jov 22:16, Ps. 55:23

33 Otkinuće se kao s loze nezreo grozd njegov i pupci će se njegovi kao s masline pobacati.

34 Jer će opusteti zbor licemerski, i oganj će spaliti šatore onih koji primaju poklone.

Isa. 33:14

35 Začinju nevolju i rađaju muku, i trbuh njihov sastavlja prevaru.

Ps. 7:14, Isa. 59:4

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I