Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Čovek rođen od žene kratka je veka i pun nemira.

Jov 15:14, Ps. 51:5, Prop. 2:23

2 Kao cvet niče, i odseca se, i beži kao sen, i ne ostaje.

Ps. 90:6, Isa. 40:6, Jak. 1:10, 1 Pet. 1:24

3 I na takvog otvaraš oko svoje, i mene vodiš na sud sa sobom!

Ps. 143:2, Ps. 144:3

4 Ko će čisto izvaditi iz nečista? Niko.

1 Moj. 5:3, Ps. 51:5, Jn. 3:5, Rim. 5:12, Ef. 2:3

5 Izmereni su dani njegovi, broj meseca njegovih u Tebe je; postavio si mu među, preko koje ne može preći.

Ps. 31:15, Isa. 38:1

6 Odvrati se od njega da počine dokle ne navrši kao nadničar dan svoj.

Ps. 39:13

7 Jer za drvo ima nadanja, ako se poseče, da će se još omladiti i da neće biti bez izdanka;

Dan. 4:15

8 Ako i ostari u zemlji koren njegov i u prahu izumre panj njegov,

9 Čim oseti vodu, opet napupi i pusti grane kao prisad.

10 A čovek umire iznemogao; i kad izdahne čovek, gde je?

11 Kao kad voda oteče iz jezera i reka opadne i usahne,

12 Tako čovek kad legne, ne ustaje više; dokle je nebesa neće se probuditi niti će se prenuti oda sna svog.

Ps. 102:26, Isa. 51:6, Dela 3:21, Rim. 8:20, 2 Pet. 3:7, Otk. 20:11

13 O da me hoćeš u grobu sakriti i skloniti me dokle ne utoli gnev Tvoj, i da mi daš rok kad ćeš me se opomenuti!

Jov 6:8

14 Kad umre čovek, hoće li oživeti? Sve dane vremena koje mi je određeno čekaću dokle mi dođe promena.

Jov 13:15, Ps. 16:10, 1 Kor. 15:42, 1 Kor. 15:56, Filip. 3:21

15 Zazvaćeš, i ja ću Ti se odazvati; delo ruku svojih poželećeš.

1 Dn. 4:16, Jov 13:22, Ps. 50:4, Jn. 5:28

16 A sada brojiš korake moje, i ništa ne ostavljaš za greh moj.

5 Moj. 32:34, Jov 10:6, Jov 10:14, Jov 13:27

17 Zapečaćeni su u tobocu moji prestupi, i zavezuješ bezakonja moja.

5 Moj. 32:34, Os. 13:12

18 Zaista, kao što gora padne i raspadne se, i kao što se stena odvali s mesta svog,

19 I kao što voda spira kamenje i povodanj odnosi prah zemaljski, tako nadanje čovečije obraćaš u ništa.

20 Nadvađuješ ga jednako, te odlazi, menjaš mu lice i otpuštaš ga.

21 Ako sinovi njegovi budu u časti, on ne zna; ako li u sramoti, on se ne brine.

1 Sam. 4:20, Ps. 39:6, Prop. 9:5, Isa. 63:16

22 Samo telo dok je živ boluje, i duša njegova u njemu tuži.

Ps. 49:14, Priče 14:32, Mt. 8:12

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I