Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Eto, sve je to videlo oko moje, čulo uho moje, i razumelo.

2 Šta vi znate, znam i ja, nisam gori od vas.

Jov 12:3

3 Ipak bih govorio sa Svemogućim, i rad sam s Bogom pravdati se.

Jov 39:36

4 Jer vi izmišljate laži, svi ste zaludni lekari.

Jov 16:2

5 O da biste sasvim ćutali! Bili biste mudri.

Priče 17:28, Prop. 5:3, Amos 5:13, Jak. 1:19

6 Čujte moj odgovor, i slušajte razloge usta mojih.

Jov 33:1

7 Treba li da govorite za Boga nepravdu ili prevaru da govorite za Nj?

Jov 17:5, Rim. 3:5, Rim. 3:8

8 Treba li da Mu gledate ko je? Treba li da se prepirete za Boga?

Priče 24:23

9 Hoće li biti dobro kad vas stane ispitivati? Hoćete li Ga prevariti kao što se vara čovek?

10 Zaista će vas karati, ako tajno uzgledate ko je.

11 Veličanstvo Njegovo neće li vas uplašiti? I strah Njegov neće li vas spopasti?

12 Spomeni su vaši kao pepeo, i vaše visine kao gomile blata.

13 Ćutite i pustite me da ja govorim, pa neka me snađe šta mu drago.

14 Zašto bih kidao meso svoje svojim zubima i dušu svoju metao u svoje ruke?

Ps. 119:10

15 Gle, da me i ubije, opet ću se uzdati u Nj, ali ću braniti puteve svoje pred Njim.

Jov 27:5, Ps. 23:4, Priče 14:32, Rim. 8:38

16 I On će mi biti spasenje, jer licemer neće izaći preda Nj.

Isa. 12:1

17 Slušajte dobro besedu moju, i neka vam uđe u uši šta ću iskazati.

18 Evo, spremio sam parbu svoju, znam da ću biti prav.

Jov 6:29

19 Ko će se preti sa mnom? Da sad umuknem, izdahnuo bih.

Jov 33:6, Isa. 50:8

20 Samo dvoje nemoj mi učiniti, pa se neću kriti od lica Tvog.

21 Ukloni ruku svoju od mene, i strah Tvoj da me ne straši.

Jov 33:7, Ps. 39:10

22 Potom zovi me, i ja ću odgovarati; ili ja da govorim, a Ti mi odgovaraj.

23 Koliko je bezakonja i greha mojih? Pokaži mi prestup moj i greh moj.

24 Zašto skrivaš lice svoje i držiš me za neprijatelja svog?

Jov 19:11, Jov 33:10, Ps. 10:1, Isa. 8:17, Plač 2:5, 2 Sol. 3:15

25 Hoćeš li skršiti list koji nosi vetar ili ćeš goniti suvu slamku,

Isa. 17:13, Isa. 42:3

26 Kad mi pišeš gorčine, i daješ mi u nasledstvo grehe mladosti moje,

Ps. 25:7

27 I mećeš noge moje u klade, i paziš na sve staze moje i ideš za mnom ustopce?

Jov 33:11

28 A on se raspada kao trulina, kao haljina koju jede moljac.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I