Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Jov odgovori i reče:

2 Da, vi ste ljudi, i s vama će umreti mudrost.

Jov 17:10

3 I ja imam srce kao i vi, niti sam gori od vas; i u koga nema toga?

Jov 13:2

4 Na podsmeh sam prijatelju svom, koji kad zove Boga odazove mu se; na podsmeh je pravedni i dobri.

Jov 16:20, Ps. 91:15, Jer. 33:3, Mih. 7:7

5 Bačen je luč po mišljenju srećnog onaj koji hoće da popuzne.

Priče 14:2

6 Mirne su kolibe lupeške, i bez straha su koji gneve Boga, njima Bog daje sve u ruke.

7 Zapitaj stoku, naučiće te; ili ptice nebeske, kazaće ti.

8 Ili se razgovori sa zemljom, naučiće te, i ribe će ti morske pripovediti.

9 Ko ne zna od svega toga da je ruka Gospodnja to učinila?

10 Kome je u ruci duša svega živog i duh svakog tela čovečijeg.

4 Moj. 16:22, Dan. 5:23, Dela 17:28

11 Ne raspoznaje li uho reči kao što grlo kuša jelo?

Jov 6:30, Jov 34:3

12 U starca je mudrost, i u dugom veku razum.

Joilo 1:2

13 U Njega je mudrost i sila, u Njega je savet i razum.

14 Gle, On razgradi, i ne može se opet sagraditi; zatvori čoveka, i ne može se otvoriti.

Jov 19:10, Isa. 22:22, Otk. 3:7

15 Gle, ustavi vode, i presahnu; pusti ih, i isprevrću zemlju.

1 Moj. 7:11, 1 Car. 17:1

16 U Njega je jačina i mudrost, Njegov je koji je prevaren i koji vara.

17 On dovodi savetnike u ludilo, i sudije obezumljuje.

Jov 3:14, Dan. 9:12

18 On razrešuje pojas carevima, i opasuje bedra njihova.

Jov 3:14

19 On dovodi knezove u ludilo, i obara jake.

Jov 34:20

20 On uzima besedu rečitima, i starcima uzima razum.

21 On sipa sramotu na knezove, i raspasuje junake.

22 On otkriva duboke stvari ispod tame, i izvodi na videlo sen smrtni.

Mt. 10:26, 1 Kor. 4:5

23 On umnožava narode i zatire ih, rasipa narode i sabira.

5 Moj. 2:22, Dela 17:26

24 On oduzima srce glavarima naroda zemaljskih, i zavodi ih u pustinju gde nema puta,

Ps. 107:40

25 Da pipaju po mraku bez videla, i čini da tumaraju kao pijani.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I