Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Sofar Namaćanin odgovori i reče:

2 Zar na mnoge reči nema odgovora? Ili će čovek govorljiv ostati prav?

3 Hoće li tvoje laži ućutkati ljude? I kad se rugaš, zar te neće niko posramiti?

4 Jer si rekao: Čista je nauka moja, i čist sam pred očima tvojim.

Jov 6:10, 1 Pet. 3:15

5 Ali kad bi Bog progovorio i usne svoje otvorio na te,

6 I pokazao ti tajne mudrosti, jer ih je dvojinom više, poznao bi da te Bog kara manje nego što zaslužuje tvoje bezakonje.

Jov 32:3, Plač 3:22

7 Možeš li ti tajne Božije dokučiti, ili dokučiti savršenstvo Svemogućeg?

Jov 5:9, Prop. 3:11, Isa. 40:28, Mt. 11:27, Dela 10:17, Rim. 11:23, Ef. 3:8

8 To su visine nebeske, šta ćeš učiniti? Dublje je od pakla, kako ćeš poznati?

9 Duže od zemlje, šire od mora.

10 Da prevrati, ili zatvori ili sabere, ko će Mu braniti?

11 Jer zna ništavilo ljudsko, i videći nevaljalstvo zar neće paziti?

Ps. 10:11

12 Čovek bezuman postaje razuman, premda se čovek rađa kao divlje magare.

Jov 39:8

13 Da ti upraviš srce svoje i podigneš ruke svoje k Njemu,

1 Sam. 7:3, Ps. 78:8, Ps. 143:6

14 Ako je bezakonje u ruci tvojoj, da ga ukloniš, i ne daš da nepravda bude u šatorima tvojim,

15 Tada ćeš podignuti lice svoje bez mane i stajaćeš tvrdo i nećeš se bojati;

1 Moj. 4:5, Jov 22:26, Ps. 119:6, 1 Tim. 2:8, 1 Jn. 3:21

16 Zaboravićeš muku, kao vode koja proteče opominjaćeš je se;

17 Nastaće ti vreme vedrije nego podne, sinućeš, bićeš kao jutro;

18 Uzdaćeš se imajući nadanje, zakopaćeš se, i mirno ćeš spavati.

19 Ležaćeš, i niko te neće plašiti, i mnogi će ti se moliti.

20 Ali oči će bezbožnicima iščileti, i utočišta im neće biti, i nadanje će im biti izdisanje.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I