Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Jov odgovori i reče:

2 Zaista, znam da je tako; jer kako bi mogao čovek biti prav pred Bogom?

Jov 4:17, Ps. 143:2, Rim. 3:20

3 Ako bi se hteo preti s Njim, ne bi Mu mogao odgovoriti od hiljade na jednu.

Jov 9:14, Jov 39:38

4 Mudar je srcem i jak snagom; ko se je opro Njemu i bio srećan?

4 Moj. 14:41

5 On premešta gore, da niko i ne opazi; prevraća ih u gnevu svom;

6 On kreće zemlju s mesta njenog da joj se stupovi drmaju;

Isa. 2:19, Isa. 2:21, Agej 2:6, Agej 2:21, Jev. 12:26

7 On kad zapreti suncu, ne izlazi; On zapečaćava zvezde;

8 On razapinje nebo sam, i gazi po valima morskim;

Jov 37:18

9 On je načinio zvezde kola i štape i vlašiće i druge jugu u dnu;

1 Moj. 1:16, Jov 38:31

10 On čini stvari velike i neispitive i divne, kojima nema broja.

11 Gle, ide mimo mene, a ja ne vidim; prođe, a ja ga ne opazim.

Jov 23:8

12 Gle, kad uhvati, ko će Ga nagnati da vrati? Ko će Mu kazati: Šta radiš?

Prop. 8:4, Isa. 45:9, Jer. 18:6, Dan. 4:35

13 Bog ne usteže gneva svog, padaju poda Nj oholi pomoćnici.

14 A kako bi Mu ja odgovarao i birao reči protiv Njega?

15 Da sam i prav, neću Mu se odgovoriti, valja da se molim sudiji svom.

Jov 10:15

16 Da Ga zovem i da mi se odzove, još ne mogu verovati da je čuo glas moj.

17 Jer me je vihorom satro i zadao mi mnogo rana nizašta.

Jov 2:3, Jov 16:12, Jov 30:22, Ps. 25:3, Jn. 9:3

18 Ne da mi da odahnem, nego me siti gorčinama.

Jov 13:26

19 Ako je na silu, gle, On je najsilniji; ako na sud, ko će mi svedočiti?

20 Da se pravdam, moja će me usta osuditi; da sam dobar, pokazaće da sam nevaljao.

Jov 9:15

21 Ako sam dobar, neću znati za to; omrzao mi je život moj.

Jov 13:18

22 Svejedno je; zato rekoh: i dobrog i bezbožnog On potire.

Jov 34:9, Prop. 9:1, Prop. 9:2, Jezek. 21:8, Lk. 13:2

23 Kad bi još ubio bič najedanput! Ali se smeje iskušavanju pravih.

24 Zemlja se daje u ruke bezbožniku; lice sudija njenih zaklanja; ako ne On, da ko?

2 Sam. 15:30, Jer. 14:4

25 Ali dani moji biše brži od glasnika; pobegoše, ne videše dobra.

Ps. 4:6

26 Prođoše kao brze lađe, kao orao kad leti za hranu.

Jov 39:32

27 Ako kažem: Zaboraviću tužnjavu svoju, ostaviću gnev svoj i okrepiću se;

28 Strah me je od svih muka mojih, znam da me nećeš opravdati.

2 Moj. 20:7, Ps. 130:3

29 Biću kriv; zašto bih se mučio uzalud?

30 Da se izmijem vodom snežnicom, i da očistim sapunom ruke svoje,

Jov 35:3

31 Tada ćeš me zamočiti u jamu da se gade na me moje haljine.

Jov 35:3

32 Jer nije čovek kao ja da Mu odgovaram, da idem s Njim na sud;

Jov 9:4, Jov 9:14, Prop. 6:10, Isa. 45:9, Jer. 49:19

33 Niti ima među nama kmeta da bi stavio ruku svoju među nas dvojicu.

1 Sam. 2:25

34 Neka odmakne od mene prut svoj, i strah Njegov neka me ne straši;

35 Tada ću govoriti, i neću Ga se bojati; jer ovako ne znam za sebe.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I