Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada odgovori Vildad Sušanin i reče:

2 Dokle ćeš tako govoriti? I reči usta tvojih dokle će biti kao silan vetar?

Jov 6:26

3 Eda li Bog krivo sudi? Ili Svemogući izvrće pravdu?

1 Moj. 18:25, 5 Moj. 32:4, Jov 34:12, Dan. 9:14

4 Što su sinovi tvoji zgrešili Njemu, zato ih je dao bezakonju njihovom.

5 A ti da potražiš Boga i pomoliš se Svemogućem,

6 Ako si čist i prav, zaista će se prenuti za te i čestit će učiniti pravedan stan tvoj;

7 I početak će tvoj biti malen, a posledak će ti biti vrlo velik.

Jov 42:12

8 Jer pitaj pređašnji naraštaj, i nastani da razabereš od otaca njihovih;

5 Moj. 4:32

9 Jer smo mi jučerašnji, i ne znamo ništa, jer su naši dani na zemlji sen.

1 Moj. 47:9, Ps. 39:5

10 Neće li te oni naučiti? Neće li ti kazati i iz srca svog izneti reči?

11 Niče li sita bez vlage? Raste li rogoz bez vode?

12 Dok se još zeleni, dok se ne pokosi, suši se pre svake trave.

Ps. 129:6, Jer. 17:6, Jak. 1:10, 1 Pet. 1:24

13 Takve su staze svih koji zaboravljaju Boga, i nadanje licemerovo propada.

Jov 11:20, Jov 18:14, Priče 10:28, Isa. 33:14, Mt. 24:51, Lk. 12:1

14 Njegovo se nadanje podlama i uzdanje je njegovo kuća paukova;

15 Nasloni se na kuću svoju, ali ona ne stoji tvrdo; uhvati se za nju, ali se ona ne može održati.

Jov 27:18, Ps. 112:10, Priče 10:28

16 Zeleni se na suncu, i u vrh vrta njegovog pružaju se ogranci njegovi;

Ps. 37:35

17 Žile njegove zapleću se kod izvora, i na mestu kamenitom širi se;

18 Ali kad se iščupa iz mesta svog, ono ga se odriče: Nisam te videlo.

Jov 7:8, Jov 7:10, Ps. 37:36

19 Eto, to je radost od njegova puta; a iz praha niče drugi.

Ps. 113:7

20 Gle, Bog ne odbacuje dobrog, ali ne prihvata za ruku zlikovca.

Jov 4:7, Ps. 37:24, 1 Sol. 5:23

21 Još će napuniti usta tvoja smeha i usne tvoje popevanja.

Ps. 126:2

22 Nenavidnici tvoji obući će se u sramotu, i šatora bezbožničkog neće biti.

Jezek. 26:16

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I