Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nije li čovek na vojsci na zemlji? A dani njegovi nisu li kao dani nadničarski?

Jov 10:17, Jov 14:5, Jov 14:13, Ps. 39:4, Prop. 3:1

2 Kao što sluga uzdiše za senom i kao što nadničar čeka da svrši,

3 Tako su meni dati u nasledstvo meseci zaludni i noći mučne određene mi.

Ps. 39:5, Prop. 1:14

4 Kad legnem, govorim: Kad ću ustati? I kad će proći noć? I sitim se prevrćući se do svanuća.

5 Moj. 28:67, Jov 7:14

5 Telo je moje obučeno u crve i u grude zemljane, koža moja puca i raščinja se.

Jov 17:14, Ps. 38:5, Isa. 1:6

6 Dani moji brži biše od čunka, i prođoše bez nadanja.

Isa. 38:12

7 Opomeni se da je moj život vetar, da oko moje neće više videti dobra,

Jov 9:25, Ps. 4:6, Ps. 78:39, Jak. 4:14

8 Niti će me videti oko koje me je viđalo; i tvoje oči kad pogledaju na me, mene neće biti.

2 Sam. 12:23, Jov 7:21, Jov 20:9

9 Kao što se oblak razilazi i nestaje ga, tako ko siđe u grob, neće izaći,

2 Sam. 12:23

10 Neće se više vratiti kući svojoj, niti će ga više poznati mesto njegovo.

Jov 8:18, Ps. 37:10

11 Zato ja neću braniti ustima svojim, govoriću u tuzi duha svog, naricati u jadu duše svoje.

Ps. 39:1, Ps. 39:9

12 Eda li sam more ili kit, te si namestio stražu oko mene?

13 Kad kažem: Potešiće me odar moj, postelja će mi moja olakšati tužnjavu,

Jov 7:4

14 Tada me strašiš snima i prepadaš me utvarama,

Jov 7:4

15 Te duša moja voli biti udavljena, voli smrt nego kosti moje.

16 Dodijalo mi je; neću do veka živeti; prođi me se; jer su dani moji taština.

1 Moj. 27:36, Jov 10:6, Ps. 62:9, Prop. 6:11

17 Šta je čovek da ga mnogo ceniš i da mariš za nj?

Ps. 8:4, Jev. 2:6

18 Da ga pohodiš svako jutro, i svaki čas kušaš ga?

19 Kad ćeš se odvratiti od mene i pustiti me da progutam pljuvanku svoju?

Jov 14:6

20 Zgrešio sam; šta ću Ti činiti, o čuvaru ljudski? Zašto si me metnuo sebi za belegu, te sam sebi na tegobu?

Ps. 36:6

21 Zašto mi ne oprostiš greh moj i ne ukloniš moje bezakonje? Jer ću sad leći u prah, i kad me potražiš, mene neće biti.

Jov 7:8

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I