Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Jov odgovori i reče:

2 O da bi se dobro izmerili jadi moji, i zajedno se nevolja moja metnula na merila!

3 Pretegla bi pesak morski; zato mi i reči nedostaje.

4 Jer su strele Svemogućeg u meni, otrov njihov ispija mi duh, strahote Božje udaraju na me.

5 Moj. 32:23, 5 Moj. 32:42, Jov 16:12, Ps. 7:13, Ps. 18:14, Ps. 21:12

5 Riče li divlji magarac kod trave? Muče li vo kod piće svoje?

Jov 39:8

6 Jede li se bljutavo bez soli? Ima li slasti u biocu od jajca?

7 Čega se duša moja nije htela dotaknuti, to mi je jelo u nevolji.

8 O da bi mi se ispunila molba, i da bi mi Bog dao šta čekam!

9 I da bi Bog hteo satrti me, da bi mahnuo rukom svojom, i istrebio me!

10 Jer mi je još uteha, ako i gorim od bola niti me žali, što nisam tajio reči Svetog.

Jov 11:4

11 Kakva je sila moja da bih pretrpeo? Kakav li je kraj moj da bih produžio život svoj?

12 Je li sila moja kamena sila? Je li telo moje od bronze?

13 Ima li još pomoći u mene? I nije li daleko od mene šta bi me pridržalo?

14 Nesrećnome treba milost prijatelja njegovog, ali je on ostavio strah Svemogućeg.

Jov 19:21

15 Braća moja izneveriše kao potok, kao bujni potoci prođoše,

Priče 25:19, Jer. 12:6

16 Koji su mutni od leda, u kojima se sakriva sneg;

17 Kad se otkrave, oteku; kad se zagreju, nestane ih s mesta njihovih.

18 Tamo amo svrću od puteva svojih, idu u ništa i gube se.

19 Putnici iz Teme pogledahu, koji iđahu u Sevu uzdahu se u njih;

Jov 1:15

20 Ali se postideše što se pouzdaše u njih, došavši do njih osramotiše se.

21 Tako i vi postaste ništa; videste pogibao moju, i strah vas je.

Ps. 38:11

22 Eda li sam vam rekao: Dajte mi, ili od blaga svog poklonite mi;

Dela 20:33

23 Ili izbavite me iz ruke neprijateljeve, i iz ruke nasilničke iskupite me?

24 Poučite me, i ja ću ćutati; i u čemu sam pogrešio, obavestite me.

Ps. 39:1

25 Kako su jake reči istinite! Ali šta će ukor vaš?

26 Mislite li da će reči ukoriti, i da je govor čoveka bez nadanja vetar?

Jov 8:2

27 I na sirotu napadate, i kopate jamu prijatelju svom.

28 Zato sada pogledajte me, i vidite lažem li pred vama.

29 Pregledajte; da ne bude nepravde; pregledajte, ja sam prav u tom.

Jov 17:10

30 Ima li nepravde na jeziku mom? Ne razbira li grlo moje zla?

Jov 33:8, Jak. 3:13

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I