Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Zovi; hoće li ti se ko odazvati? I kome ćeš se između svetih obratiti?

2 Doista bezumnog ubija gnev, i ludog usmrćuje srdnja.

1 Moj. 31:1

3 Ja videh bezumnika gde se ukorenio; ali odmah prokleh stan njegov.

4 Sinovi su njegovi daleko od spasenja i satiru se na vratima a nema ko da izbavi.

5 Letinu njegovu jede gladni i ispred trnja kupi je, i lupež ždere blago njihovo.

Jov 20:22

6 Jer muka ne izlazi iz praha niti nevolja iz zemlje niče.

7 Nego se čovek rađa na nevolju, kao što iskre iz ugljevlja uzleću u vis.

2 Car. 19:3

8 Ali ja bih Boga tražio, i pred Boga bih izneo stvar svoju,

Ps. 50:15

9 Koji čini stvari velike i neispitive, divne, kojima nema broja;

Jov 10:16

10 Koji spušta dažd na zemlju i šalje vodu na polja;

11 Koji podiže ponižene, i žalosne uzvišuje k spasenju;

12 Koji rasipa misli lukavih da ruke njihove ne svrše ništa;

Avd. 1:8

13 Koji hvata mudre u njihovom lukavstvu, i nameru opakih obara;

Mt. 21:24, 1 Kor. 3:19

14 Danju nailaze na mrak, i u podne pipaju kao po noći.

Amos 8:9

15 On izbavlja ubogog od mača, od usta njihovih i od ruke silnog.

16 Tako ima nadanja siromahu, a zloća zatiskuje usta svoja.

17 Gle, blago čoveku koga Bog kara; i zato ne odbacuj karanje Svemogućeg.

Ps. 94:12, Ps. 119:71, Jev. 12:5, Jak. 1:12

18 Jer On zadaje rane, i zavija; On udara, i ruke Njegove isceljuju.

1 Sam. 2:6

19 Iz šest nevolja izbaviće te; ni u sedmoj neće te se zlo dotaći.

2 Moj. 12:46, Ps. 34:19, Ps. 91:10, Priče 1:33, Jn. 19:36, 2 Sol. 3:3, 2 Pet. 2:9

20 U gladi izbaviće te od smrti i u ratu od mača.

Jer. 37:21

21 Kad jezik šiba, bićeš sakriven, niti ćeš se bojati pustoši kad dođe.

Ps. 31:20

22 Smejaćeš se pustoši i gladi, niti ćeš se bojati zverja zemaljskog.

23 Jer ćeš s kamenjem poljskim biti u veri, i zverje će poljsko biti u miru s tobom.

Ps. 91:12, Isa. 11:8

24 I videćeš da je mir u šatoru tvom, kućićeš kuću svoju i nećeš se prevariti.

25 Videćeš kako će ti se umnožiti seme tvoje, i porod će tvoj biti kao trava na zemlji.

26 Star ćeš otići u grob kao što se žito snosi u stog u svoje vreme.

27 Eto, razgledasmo to, tako je; poslušaj i razumi.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I