Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada odgovori Elifas Temanac i reče:

2 Ako ti progovorimo, da ti neće biti dosadno? Ali ko bi se mogao uzdržati da ne govori?

3 Gle, učio si mnoge, i ruke iznemogle krepio si;

4 Reči su tvoje podizale onog koji padaše, i utvrđivao si kolena koja klecahu.

5 A sada kad dođe na tebe, klonuo si; kad se tebe dotače, smeo si se.

Priče 24:10, Lk. 4:23

6 Nije li pobožnost tvoja bila uzdanje tvoje? I dobrota puteva tvojih nadanje tvoje?

Jov 1:1, Priče 3:26

7 Opomeni se, ko je prav poginuo, i gde su pravedni istrebljeni?

8 Kako sam ja video, koji oru muku i seju nevolju, to i žanju.

Ps. 7:14

9 Od dihanja Božijeg ginu, i od daha nozdrva Njegovih nestaje ih.

10 Rika lavu, i glas ljutom lavu i zubi lavićima satiru se.

Jov 29:17, Ps. 3:7

11 Lav gine nemajući lova, i lavići rasipaju se.

Ps. 34:10

12 Još dođe tajno do mene reč, i uho moje doču je malo.

13 U mislima o noćnim utvarama, kad tvrd san pada na ljude,

Jov 33:15

14 Strah poduze me i drhat, od kog ustreptaše sve kosti moje,

15 I duh prođe ispred mene, i dlake na telu mom nakostrešiše se.

Ps. 104:4, Mt. 14:26

16 Stade, ali mu ne poznah lica; prilika beše pred očima mojim, i ćuteći čuh glas:

17 Eda li je čovek pravedniji od Boga? Eda li je čovek čistiji od Tvorca svog?

18 Gle, slugama svojim ne veruje, i u anđela svojih nalazi nedostataka;

Jov 15:15, 2 Pet. 2:4

19 A kamoli u onih koji stoje u kućama zemljanim, kojima je temelj na prahu i satiru se brže nego moljac.

1 Kor. 3:7

20 Od jutra do večera satru se, i nestane ih navek da niko i ne opazi.

Isa. 38:12

21 Slava njihova ne prolazi li s njima? Umiru, ali ne u mudrosti.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I