Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Potom otvori usta svoja Jov i stade kleti dan svoj.

2 I progovorivši Jov reče:

3 Ne bilo dana u koji se rodih, i noći u kojoj rekoše: Rodi se detić!

Jov 10:18, Jer. 15:10

4 Bio taj dan tama, ne gledao ga Bog ozgo, i ne osvetljavala ga svetlost!

5 Mrak ga zaprznio i sen smrtni, oblak ga obastirao, bio strašan kao najgori dani!

Jov 16:16, Ps. 23:4, Jer. 13:16, Mt. 4:16, Lk. 1:79

6 Noć onu osvojila tama, ne radovala se među danima godišnjim, ne brojala se u mesece!

7 Gle, noć ona bila pusta, pevanja ne bilo u njoj!

8 Kleli je koji kunu dane, koji su gotovi probuditi krokodila!

Jer. 9:17

9 Potamnele zvezde u sumračje njeno, čekala videlo i ne dočekala ga, i ne videla zori trepavica;

10 Što mi nije zatvorila vrata od utrobe i nije sakrila muku od mojih očiju.

11 Zašto ne umreh u utrobi? Ne izdahnuh izlazeći iz utrobe?

Jov 10:18, Prop. 4:3

12 Zašto me prihvatiše koljena? Zašto sise, da sem?

13 Jer bih sada ležao i počivao; spavao bih, i bio bih miran,

14 S carevima i savetnicima zemaljskim, koji zidaše sebi pustoline,

15 Ili s knezovima, koji imaše zlata, i kuće svoje puniše srebra.

16 Ili zašto ne bih kao nedonošče sakriveno, kao dete koje ne ugleda videla?

Ps. 58:8, Prop. 6:3

17 Onde bezbožnici prestaju dosađivati, i onde počivaju iznemogli,

18 I sužnji se odmaraju i ne čuju glas nastojnikov.

19 Mali i veliki onde je, i rob slobodan od svog gospodara.

20 Zašto se daje videlo nevoljniku i život onima koji su tužnog srca,

Jov 7:20, Jov 21:25, Jer. 20:18

21 Koji čekaju smrt a nje nema, i traže je većma nego zakopano blago,

Priče 2:4

22 Koji igraju od radosti i vesele se kad nađu grob?

Jov 21:33

23 Čoveku, kome je put sakriven i kog je Bog zatvorio odsvuda?

Plač 3:7

24 Jer pre jela mog dolazi uzdah moj, i kao voda razliva se jauk moj.

25 Jer čega se bojah dođe na mene, i čega se strašah zadesi me.

26 Ne počivah niti imah mira niti se odmarah, i opet dođe strahota.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I