Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I naseliše se knezovi narodni u Jerusalimu, a ostali narod meta žreb da uzmu jednog od deset da sedi u jerusalimu svetom gradu, i ostalih devet delova po drugim gradovima.

Isa. 48:2, Mt. 4:5

2 I blagoslovi narod sve ljude koji sami od svoje volje pristaše da sede u Jerusalimu.

Sud. 5:9

3 Ovo su glavari zemaljski koji se naseliše u Jerusalimu, a po ostalim gradovima judejskim nastaniše se svaki na svom nasledstvu po gradovima svojim Izrailjci sveštenici i Leviti, Netineji i sinovi sluga Solomunovih:

1 Dn. 9:2, Jezd. 2:43, Jezd. 2:55, Nem. 7:6

4 U Jerusalimu, dakle, naseliše se neki od sinova Judinih i Venijaminovih: od sinova Judinih: Ataja sin Ozije, sina Zaharije, sina Amarije, sina Sefatije, sina Maleleilovog, od sinova Faresovih;

1 Moj. 38:29, 1 Dn. 9:3

5 I Masija, sin Varuha sina Holoze sina Azaje, sina Adaje, sina Jojariva sina Zahrije, sina Silonijevog;

6 Svega sinova Faresovih što se naseliše u Jerusalimu, četiri stotine i šezdeset i osam hrabrih ljudi;

7 A između sinova Venijaminovih: Saluj sin Mesulama, sina Joada, sina Fedaje, sina Kolaje, sina Masija, sina Itila, sina Isaijinog,

8 I za njim Gava, Salaj devet stotina i dvadeset i osam;

9 A Joilo, sin Zahrijev beše nad njima, a Juda sin Senujin beše drugi nad gradom;

10 Od sveštenika: Jedaja sin Jojavov, Jahin,

1 Dn. 9:10

11 Seraja sin Helkije, sina Mesulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahitovovog, starešina u domu Božjem,

12 A braće njihove što služahu u domu osam stotina i dvadeset i dva; i Adaja, sin Jeroama, sina Felalije, sina Amsija, sina Zaharije, sina Pashora, sina Malhijinog,

13 I braće njegove glavara u domovima otačkim dvesta i četrdeset i dva; i Amasaj, sin Azreila, sina Azaja; sina Mesilemota, sina Imirovog,

14 I braće njihove hrabrih ljudi sto i dvadeset i osam, a nad njima beše Zavdilo, sin Gedolimov;

15 I od Levita: Semaja sina Asuva sina Azrikama, sina Asavije, sina Vunijevog;

16 I Savetaj, i Jozavad behu nad poslom spoljašnjim za dom Božji između glavara levitskih,

2 Car. 12:15, 1 Dn. 26:29, 2 Dn. 34:13, 1 Kor. 4:2

17 A Matanija, sin Mihe sina Zavdija sina Asafovog beše poglavar koji počinjaše hvalu u molitvi, i Vakvukija drugi između braće svoje, i Avda sin Salije sina Galala sina Jedutunovog;

1 Dn. 9:15, Nem. 7:44

18 Svega Levita u svetom gradu beše dve stotine i osamdeset i četiri;

1 Car. 11:13, Jezd. 9:8, Mt. 24:15, Otk. 11:2, Otk. 21:2

19 A od vratara: Akuv, Talmon, i braća njihova što čuvahu stražu na vratima, sto i sedamdeset i dva;

1 Dn. 9:17, Nem. 7:45, Nem. 12:25

20 A ostatak naroda Izrailjevog, sveštenika i Levita beše po svim gradovima Judinim, svak na svom nasledstvu;

21 A Netineji naseliše se u Ofildu, i Siha i Gispa behu nad Netinejima.

2 Dn. 27:3, Jezd. 2:43, Jezd. 2:58, Nem. 3:26

22 A nad Levitima u jerusalimu beše Ozija, sin Vanija, sina Asavije, sina Matanije, sina Mišinog. Između sinova Asafovih, pevači behu u službi za dom Božji.

23 Jer beše careva zapovest za njih i beše određena plata pevačima za svaki dan.

2 Car. 25:30, Jezd. 6:8, Nem. 12:47

24 I Petaja, sin Mesizaveilov od sinova Zare sina Judinog beše mesto cara za svaki posao s narodom.

1 Moj. 38:30, 1 Dn. 18:17, 1 Dn. 23:28

25 A po selima i poljima njihovim neko od sinova Judinih nastani se u Kirijat-Arvi i zaseocima njenim, i u Divonu i zaseocima njegovim, i u Jekavseilu i selima njegovim,

1 Moj. 23:2, Is.N. 14:15, Is.N. 15:21

26 I u Jesuji i Moladi i Vet-Feletu,

27 I u Asar-Sualu i Virsaveji i zaseocima njenim,

28 I u Siklagu i u Mekoni i zaseocima njenim,

29 I u En-Rimonu i u Sareji i u Jarmotu,

30 U Zanoji, u Odolamu i selima njihovim, u Lahisu s poljem njegovim, u Azici i zaseocima njenim. I tako se naseliše od Virsaveje do doline Emona.

31 A sinovi Venijaminovi naseliše se od Gavaje u Mihamasu i Aji i Vetilju i zaseocima njegovim,

32 U Anatotu, u Novu, Ananiji,

Jer. 1:1

33 U Asoru, u Rami, u Gitajimu,

34 U Adidu, u Sevojimu, u Nevalatu,

35 U Lodu, u Ononu, i u dolini drvodeljskoj.

1 Dn. 4:14

36 A Leviti podeliše se među Judom i Venijaminom.

1 Moj. 49:7

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I