Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I izgovori David Gospodu reči ove pesme, kad ga izbavi Gospod iz ruku svih neprijatelja njegovih i iz ruke Saulove;

2 Moj. 15:1, 1 Dn. 16:7

2 I reče: Gospod je moja Stena i Grad moj i Izbavitelj moj.

1 Moj. 15:1, 5 Moj. 32:4, Ps. 18:2

3 Bog je Stena moja, u Njega ću se uzdati, Štit moj i Rog spasenja mog, Zaklon moj i Utočište moje, Spasitelj moj, koji me izbavlja od sile.

1 Moj. 15:1, Ps. 3:3, Ps. 9:9, Ps. 18:2, Priče 18:10, Isa. 32:2, Lk. 1:69, Jev. 2:13

4 Prizivam Gospoda, koga valja hvaliti, i opraštam se neprijatelja svojih.

5 Jer obuzeše me smrtni bolovi, potoci nevaljalih ljudi uplašiše me.

6 Bolovi grobni opkoliše me, stegoše me zamke smrtne.

7 U teskobi svojoj prizvah Gospoda, i k Bogu svom povikah, On ču iz dvora svog glas moj, i vika moja dođe mu do ušiju.

2 Moj. 3:7, Ps. 116:4

8 Zatrese se i pokoleba se zemlja, temelji nebesima zadrmaše se i pomeriše se, jer se On razgnevi.

Sud. 5:4, Ps. 18:7, Ps. 77:18, Naum 1:5

9 Podiže se dim iz nozdrva Njegovih i iz usta Njegovih oganj koji proždire, živo ugljevlje odskakaše od Njega.

Ps. 97:3, Avak. 3:5, Jev. 12:29

10 Savi nebesa i siđe; a mrak beše pod nogama Njegovim.

Isa. 64:1

11 I sede na heruvima i polete, i pokaza se na krilima vetrenim.

Ps. 104:3

12 Od mraka načini oko sebe šator, od mračnih voda, oblaka vazdušnih.

13 Od sevanja pred Njim goraše živo ugljevlje.

14 Zagrme s nebesa Gospod, i Višnji pusti glas svoj.

Isa. 30:30

15 Pusti strele svoje, i razmetnu ih; munje, i razasu ih.

5 Moj. 32:23, Ps. 7:13, Ps. 144:6, Avak. 3:11

16 Pokazaše se dubine morske, i otkriše se temelji vasiljenoj od pretnje Gospodnje, od dihanja duha iz nozdrva Njegovih.

17 Tada pruži s visine ruku i uhvati me, izvuče me iz vode velike.

18 Izbavi me od neprijatelja mog silnog i od mojih nenavidnika, kad behu jači od mene.

19 Ustadoše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora.

20 I izvede me na prostrano mesto, izbavi me, jer sam mu mio.

2 Sam. 15:26, Ps. 31:8

21 Dade mi Gospod po pravdi mojoj, po čistoti ruku mojih dariva me.

22 Jer se držah puteva Gospodnjih, i ne odmetnuh se Boga svog.

23 Nego su svi zakoni Njegovi preda mnom, i zapovesti Njegove ne uklanjam od sebe.

5 Moj. 7:12

24 I bih mu veran, i čuvah se od bezakonja svog.

1 Moj. 6:9, Jov 1:1

25 Dade mi Gospod po pravdi mojoj, po čistoti mojoj pred očima Njegovim.

26 Sa svetima postupaš sveto, s čovekom vernim verno;

Mt. 5:7

27 S čistim čisto postupaš, a s nevaljalim nasuprot njemu.

3 Moj. 26:23

28 Jer pomažeš narodu nevoljnom, a na ponosite spuštaš oči svoje i ponižavaš ih.

Ps. 12:5

29 Ti si videlo moje, Gospode, i Gospod prosvetljuje tamu moju.

30 S Tobom razbijam vojsku, s Bogom svojim skačem preko zida.

31 Put je Božji veran, reč Gospodnja čista. On je štit svima koji se uzdaju u Nj.

Ps. 12:6, Priče 30:5, Dan. 4:37, Otk. 15:3

32 Jer ko je Bog osim Gospoda? I ko je stena osim Boga našeg?

5 Moj. 32:31, 1 Sam. 2:2

33 Bog je krepost moja i sila moja, i čini da mi je put bez mane.

5 Moj. 18:13, Ps. 27:1

34 Daje mi noge kao u jelena, i na visine moje stavlja me.

35 Uči ruke moje boju, te lome luk bronzani mišice moje.

Ps. 144:1

36 Ti mi daješ štit spasenja svog, i milost tvoja čini me velika.

37 Širiš korake moje poda mnom, te se ne omiču gležnji moji.

38 Teram neprijatelje svoje, i potirem ih, i ne vraćam se dokle ih ne istrebim.

39 I istrebljujem ih, i obaram ih da ne mogu ustati, nego padaju pod noge moje.

40 Jer me Ti opasuješ snagom za boj: koji ustanu na me, obaraš ih poda me.

Amos 5:9

41 Neprijatelja mojih pleći Ti mi obraćaš, i potirem nenavidnike svoje.

42 Obziru se, ali nema pomagača: viču ka Gospodu, ali ih ne sluša.

1 Sam. 28:6, Priče 1:28

43 Satirem ih kao prah zemaljski, kao blato po ulicama gazim ih i razmećem.

44 Ti me izbavljaš od bune naroda mog, čuvaš me da sam glava narodima; narod kog ne poznavah služi mi.

5 Moj. 28:13, Isa. 55:5

45 Tuđini laskaju mi, čujući pokoravaju mi se.

46 Tuđini blede, drhću u gradovima svojim.

Mih. 7:17

47 Živ je Gospod, i da je blagoslovena Stena moja. Da se uzvisi Bog, Stena spasenja mog.

Ps. 89:26

48 Bog, koji mi daje osvetu, i pokorava mi narode,

Ps. 144:2

49 Koji me izvodi iz neprijatelja mojih, i podiže me nad one koji ustaju na me, i od čoveka žestokog izbavlja me.

50 Toga radi hvalim Te, Gospode, po narodima, i pojem imenu tvom,

Rim. 15:9

51 Koji slavno izbavljaš cara svog, i činiš milost pomazaniku svom Davidu i semenu njegovom doveka.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I