Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I u taj dan peva Devora i Varak sin Avinejemov govoreći:

2 Blagosiljajte Gospoda što učini osvetu u Izrailju i što narod dragovoljno prista.

3 Čujte carevi, slušajte knezovi; ja, ja ću Gospodu pevati, popevaću Gospodu Bogu Izrailjevom.

4 Gospode! Kad si silazio sa Sira, kad si išao iz polja edomskog, zemlja se tresaše, i nebesa kapahu, oblaci kapahu vodom.

5 Moj. 33:2, Ps. 68:7, Isa. 64:3, Avak. 3:3

5 Brda se rastapahu pred Gospodom; taj Sinaj pred Gospodom Bogom Izrailjevim.

5 Moj. 4:11

6 Za vremena Samegara sina Anatovog, za vremena Jailjinog nesta puteva, i koji iđahu stazama, iđahu krivim putevima.

3 Moj. 26:22, Sud. 3:31, Isa. 33:8, Jer. 6:25, Plač 1:4

7 Nesta sela u Izrailju, nesta ih, dokle ne nastah ja, Devora, dokle ne nastah majka Izrailju.

Sud. 4:4, Isa. 49:23

8 On izabra nove bogove, tada rat beše na vratima; viđaše li se štit ili koplje među četrdeset hiljada u Izrailju?

5 Moj. 32:16, Sud. 2:12, Sud. 4:3, 1 Sam. 13:19, 1 Sam. 13:22

9 Srce se moje privilo k upraviteljima Izrailjevim, koji dragovoljno pristaše između naroda. Blagosiljajte Gospoda.

10 Koji jašete na belim magaricama, koji sedite u sudu i koji hodite po putevima, pripovedajte.

Sud. 12:14

11 Prestala je praska streljačka na mestima gde se voda crpe; onde neka pripovedaju pravdu Gospodnju, pravdu k selima njegovim u Izrailju; tada će narod Gospodnji silaziti na vrata.

12 Ustani, ustani, Devoro; ustani, ustani, zapevaj pesmu; ustani, Varače, vodi u ropstvo roblje svoje, sine Avinejemov.

13 Sada će potlačeni ovladati silnima iz naroda; Gospod mi dade da vladam silnima.

14 Iz Jefrema iziđe koren njihov na Amalike; za tobom beše Venijamin s narodom tvojim; od Mahira iziđoše koji postavljaju zakone, a od Zavulona pisari.

4 Moj. 32:39, Sud. 3:27

15 I knezovi Isaharovi biše s Devorom, Isahar kao i Varak bi poslan u dolinu s ljudima koje vođaše. U delu Ruvimovom behu ljudi visokih misli.

16 Što si sedeo među torovima slušajući kako bleje stada? U delu Ruvimovom behu ljudi visokih misli.

4 Moj. 32:1

17 Galad osta s one strane Jordana; a Dan što se zabavi kod lađa; Asir zašto sede na bregu morskom i u krševima svojim osta?

Is.N. 13:25, Is.N. 19:29

18 Zavulon je narod koji dade dušu svoju na smrt, tako i Neftalim, na visokom polju.

Sud. 4:10

19 Dođoše carevi, biše se; biše se carevi hananski u Tanahu na vodi megidskoj; ali ni mrve srebra ne dobiše.

Sud. 4:16, Ps. 44:12, Ps. 68:12

20 S neba se vojeva, zvezde s mesta svojih vojevaše na Sisaru.

Is.N. 10:11, Sud. 4:15

21 Potok Kison odnese ih, potok Kadimin, potok Kison; pogazila si, dušo moja, snažno.

Sud. 4:7

22 Tada izotpadaše konjima kopita od teranja junaka njihovih.

23 Proklinjite Miroz, reče anđeo Gospodnji, proklinjite stanovnike njegove; jer ne dođoše u pomoć Gospodu, u pomoć Gospodu s junacima.

Sud. 21:5, Sud. 21:9, 1 Sam. 17:47

24 Da je blagoslovena mimo žene Jailja žena Evera Kenejina; mimo žene u šatorima da je blagoslovena.

Priče 31:31, Lk. 1:28

25 Zaiska vode, mleka mu dade, u gospodskoj zdeli donese mu pavlaku.

26 Levom rukom maši se za kolac a desnom za malj kovački, i udari Sisaru, razmrska mu glavu; probode i probi mu slepe oči.

27 Među noge njene savi se, pade, leže, među noge njene savi se, pade gde se savi, onde pade mrtav.

28 S prozora gledaše majka Sisarina, i kroz rešetku vikaše: Što se tako dugo ne vraćaju kola njegova? Što se tako polako miču točkovi kola njegovih?

29 Najmudrije između dvorkinja njenih odgovarahu joj, a i sama odgovaraše sebi:

30 Nisu li našli? Ne dele li plen? Po jednu devojku, po dve devojke na svakog. Plen šaren Sisari, plen šaren, vezen; šaren, vezen s obe strane, oko vrata onima koji zapeniše.

2 Moj. 15:9, Sud. 5:19, 2 Sam. 13:18

31 Tako da izginu svi neprijatelji Tvoji, Gospode; a koji te ljube da budu kao sunce kad izlazi u sili svojoj. I zemlja bi mirna četrdeset godina.

2 Sam. 23:4, Ps. 19:5, Ps. 37:6, Ps. 48:4, Ps. 58:11, Ps. 68:1, Ps. 83:9, Mt. 13:43, Otk. 6:9, Otk. 18:20

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I