Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I dođe anđeo Gospodnji od Galgala u Vokim i reče: Izveo sam vas iz Misira i doveo vas u zemlju za koju sam se zakleo ocima vašim; i rekoh: Neću pokvariti zavet svoj s vama doveka.

1 Moj. 16:7, 1 Moj. 17:7, 1 Moj. 32:11, 2 Moj. 3:1, 2 Moj. 6:4, Ps. 105:8, Mih. 7:20, Lk. 1:54, Lk. 1:75, Jn. 1:1

2 A vi ne hvatajte veru sa stanovnicima te zemlje, oltare njihove raskopajte. Ali ne poslušaste glas moj. Šta ste to učinili?

Ps. 106:34

3 Zato i ja rekoh: Neću ih odagnati ispred vas, nego će vam biti kao trnje, i bogovi njihovi biće vam zamka.

2 Moj. 23:33, 5 Moj. 7:16, Is.N. 23:13, Sud. 3:16, Ps. 106:36

4 A kad izgovori anđeo Gospodnji ove reči svim sinovima Izrailjevim, narod podiže glas svoj i plaka.

1 Sam. 11:4

5 Zato prozvaše ono mesto Vokim; i onde prinesoše žrtve Gospodu.

6 A Isus raspusti narod, i raziđoše se sinovi Izrailjevi svaki na svoje nasledstvo, da naslede zemlju.

7 I služi narod Gospodu svega veka Isusovog i svega veka starešina koji živeše dugo iza Isusa koje behu videle sva velika dela Gospodnja što učini Izrailju.

Is.N. 24:31

8 Ali umre Isus sin Navin sluga Gospodnji, kad mu beše sto i deset godina.

9 I pogreboše ga u međama nasledstva njegovog u Tamnat-Aresu u gori Jefremovoj sa severa gori Gasu.

10 I sav onaj naraštaj pribra se k ocima svojim, i nasta drugi naraštaj iza njih, koji ne poznavaše Gospoda ni dela koja je učinio Izrailju.

2 Moj. 5:2, 1 Sam. 2:12, 1 Dn. 28:9, Jer. 9:3, Gal. 4:8, 2 Sol. 1:8, Titu 1:16

11 I sinovi Izrailjevi, činiše što je zlo pred Gospodom, i služiše Valima.

12 I ostaviše Gospoda Boga otaca svojih, koji ih je izveo iz zemlje misirske, i pođoše za drugim bogovima između bogova onih naroda koji behu oko njih, i klanjaše im se, i razgneviše Gospoda.

2 Moj. 20:5, 5 Moj. 6:14, 5 Moj. 13:5, Sud. 10:6, 1 Dn. 28:9

13 I ostaviše Gospoda, i služiše Valu i Astarotama.

2 Dn. 7:22

14 I razgnevi se Gospod na Izrailja, i dade ih u ruke ljudima koji ih plenjahu, i prodade ih u ruke neprijateljima njihovim unaokolo, i ne mogaše se više držati pred neprijateljima svojim.

3 Moj. 26:37, Is.N. 7:12, Sud. 3:8, 2 Car. 17:20, 2 Dn. 7:19, Ps. 44:12, Ps. 89:30, Isa. 1:28, Isa. 50:1

15 Kud god polažahu, ruka Gospodnja beše protiv njih na zlo, kao što beše rekao Gospod i kao što im se beše zakleo Gospod; i behu u velikoj nevolji.

3 Moj. 26:14, 3 Moj. 26:34, 5 Moj. 28:15, 5 Moj. 28:66

16 Tada im Gospod podizaše sudije, koji ih izbavljahu iz ruku onih što ih plenjahu.

Sud. 3:9, 1 Sam. 12:11, Dela 13:20

17 Ali ni sudija svojih ne slušaše, nego činiše preljubu za drugim bogovima, i klanjaše im se; brzo zađoše s puta kojim idoše oci njihovi slušajući zapovesti Gospodnje; oni ne činiše tako.

2 Moj. 34:15, 3 Moj. 17:7

18 I kad im Gospod podizaše sudije, beše Gospod sa svakim sudijom, i izbavljaše ih iz ruku neprijatelja njihovih svega veka sudijinog; jer se sažali Gospod radi njihovog uzdisanja na one koji im krivo činjahu i koji ih cveljahu.

1 Moj. 6:6, 4 Moj. 10:9, 5 Moj. 32:36, Is.N. 1:5, Ps. 106:44, Jer. 18:7

19 A kad sudija umre, oni se vraćahu opet i bivahu gori od otaca svojih idući za bogovima drugim i služeći im i klanjajući im se; ne ostavljahu se dela svojih niti puteva svojih opakih.

20 Zato se raspali gnev Gospodnji na Izrailja, i reče: Kad je taj narod prestupio moj zavet koji sam zapovedi ocima njihovim, i ne poslušaše glas moj,

Is.N. 23:16

21 Ni ja neću više nijednoga goniti ispred njih između naroda koje ostavi Isus kad umre,

22 Da njima kušam Izrailja hoće li se držati puta Gospodnjeg hodeći po njemu, kao što su se držali oci njihovi, ili neće.

5 Moj. 8:2

23 I Gospod ostavi te narode i ne izagna ih odmah ne predavši ih u ruke Isusu.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I