Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Potom sabra Isus sva plemena Izrailjeva u Sihem, i sazva starešine Izrailjeve i poglavare njegove i sudije njegove i upravitelje njegove, i staše pred Bogom.

1 Moj. 12:6, 1 Moj. 35:4, 2 Moj. 18:25, Is.N. 23:2, Sud. 9:1, 1 Sam. 10:19, Dela 10:33

2 I reče Isus svom narodu: Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: S one strane reke živeše nekada oci vaši, Tara otac Avramov i otac Nahorov, i služiše drugim bogovima.

1 Moj. 11:26, 1 Moj. 31:53, 5 Moj. 26:5, Isa. 51:2

3 Ali uzeh oca vašeg Avrama ispreko reke i provedoh ga kroz svu zemlju hanansku i umnožih seme njegovo davši mu Isaka.

Ps. 127:3, Dela 7:2

4 A Isaku dadoh Jakova i Isava, i dadoh Isavu goru Sir da je njegova; a Jakov i sinovi njegovi siđoše u Misir.

1 Moj. 36:8, 5 Moj. 2:5, Dela 17:26

5 I poslah Mojsija i Arona, i mučih Misir, kako učinih usred njega, potom vas izvedoh.

2 Moj. 3:10, 2 Moj. 7:1, 2 Moj. 8:1, 2 Moj. 9:1

6 A kad izvedoh iz Misira oce vaše, dođoše na more, a Misirci goniše oce vaše s kolima i s konjicima do Crvenog mora.

2 Moj. 12:37, 2 Moj. 12:51, 2 Moj. 14:9, Ps. 77:15, Ps. 78:13, Isa. 63:12, Mih. 6:4, Dela 7:36, Jev. 11:29

7 Tada zavapiše ka Gospodu, i postavih tamu između vas i Misiraca, i navedoh na njih more koje ih zatrpa, i oči vaše videše šta učinih od Misiraca; potom ostaste u pustinji dugo vremena.

8 Iza toga dovedoh vas u zemlju Amoreja koji življahu s one strane Jordana; i oni se pobiše s vama, ali ih dadoh vama u ruke, te naslediste zemlju njihovu, i istrebih ih ispred vas.

4 Moj. 21:21, 4 Moj. 21:33, 5 Moj. 2:32

9 A Valak sin Seforov, car moavski, podiže se da se bije s Izrailjem, i posla te dozva Valama sina Veorovog da vas prokune.

4 Moj. 22:5, Sud. 11:25

10 Ali ne hteh poslušati Valama, te vas on još blagoslovi, i izbavih vas iz ruke njegove.

4 Moj. 23:11, 5 Moj. 23:5

11 Potom pređoste preko Jordana, i dođoste pod Jerihon, i biše se s vama Jerihonjani, Amoreji i Ferezeji i Hananeji i Heteji i Gergeseji i Jeveji i Jevuseji; i dadoh ih vama u ruke.

12 I poslah pred vama stršljenove, koji ih izagnaše ispred vas, dva cara amorejska; ne mačem tvojim ni lukom tvojim.

2 Moj. 23:28, 5 Moj. 7:20, Ps. 44:3, Ps. 44:6

13 I dadoh vam zemlju, koju ne radiste, i gradove, koje ne gradiste, i u njima živite; iz vinograda i iz maslinika, kojih niste sadili, jedete.

5 Moj. 6:10, Is.N. 11:13, Priče 13:22

14 Zato sada bojte se Gospoda i služite Mu verno i istinito; i povrzite bogove, kojima su služili oci vaši s one strane reke i u Misiru, pa služite Gospodu.

1 Moj. 17:1, 3 Moj. 17:7, 5 Moj. 10:12, 5 Moj. 18:13, 1 Sam. 12:24, Jov 1:1, Ps. 119:1, Jezek. 27:1, Dela 9:31, 2 Kor. 1:12, Ef. 6:24

15 Ako li vam nije drago služiti Gospodu, izaberite sebi danas kome ćete služiti: ili bogove kojima su služili oci vaši s one strane reke, ili bogove Amoreja u čijoj zemlji živite; a ja i dom moj služićemo Gospodu.

1 Moj. 18:19, 2 Moj. 23:24, 1 Dn. 16:43

16 A narod odgovori i reče: Ne daj Bože da ostavimo Gospoda da služimo drugim bogovima.

17 Jer Gospod Bog naš, On je izveo nas i oce naše iz zemlje misirske, iz doma ropskog, i On je učinio pred našim očima one znake velike, i čuvao nas celim putem kojim idosmo, i po svim narodima kroz koje prođosmo.

18 I Gospod je isterao ispred nas sve narode i Amoreje, koji življahu u ovoj zemlji; i mi ćemo služiti Gospodu, jer je Bog naš.

19 A Isus reče narodu: Ne možete služiti Gospodu, jer je svet Bog, Bog revnitelj, neće podnositi vaše nevere i vaše grehe.

2 Moj. 23:21, 2 Moj. 34:7, 3 Moj. 19:2, Ruta 1:15, 1 Sam. 6:20, Ps. 99:5, Ps. 99:9, Isa. 5:16, Isa. 27:11, Mt. 6:24, Lk. 14:25, Lk. 14:31

20 Kad ostavite Gospoda i stanete služiti tuđim bogovima, okrenuće se i zlo će vam učiniti, i istrebiće vas, pošto vam je dobro činio.

Is.N. 23:12, 2 Dn. 15:2, Jezd. 8:22, Isa. 1:28, Isa. 63:10, Jer. 17:13, Dela 7:42, Jev. 10:26

21 A narod reče Isusu: Ne, nego ćemo Gospodu služiti.

22 A Isus reče narodu: Sami ste sebi svedoci da ste izabrali sebi Gospoda da Mu služite. I oni rekoše: Svedoci smo.

Ps. 119:173

23 Povrzite dakle bogove tuđe što su među vama, i privijte srce svoje ka Gospodu Bogu Izrailjevom.

1 Moj. 35:2, 1 Sam. 7:3

24 A narod reče Isusu: Gospodu Bogu svom služićemo i glas Njegov slušaćemo.

25 Tako učini Isus zavet s narodom onaj dan i postavi im uredbe i zakone u Sihemu.

2 Moj. 15:25

26 I zapisa Isus ove reči u knjigu zakona Božjeg; i uzevši kamen velik podiže ga onde pod hrastom koji beše kod svetinje Gospodnje.

1 Moj. 28:18, 5 Moj. 31:24, Is.N. 4:3, Sud. 9:6

27 I reče Isus svom narodu: Evo, kamen ovaj neka vam bude svedočanstvo; jer je čuo sve reči Gospodnje, koje nam je govorio; i neka vam bude svedočanstvo da ne biste slagali Bogu svom.

1 Moj. 31:48, 5 Moj. 32:1, Is.N. 22:27

28 Potom raspusti Isus narod, svakog na njegovo nasledstvo.

29 A posle ovih stvari umre Isus sin Navin sluga Gospodnji, kad mu beše sto i deset godina.

Sud. 1:1

30 I pogreboše ga u međama nasledstva njegovog u Tamnat-Sarahu, koji je u gori Jefremovoj, sa severa gori Gasu.

Is.N. 19:50

31 I služi Izrailj Gospodu svega veka Isusovog i svega veka starešina, koje dugo živeše iza Isusa i koji su znali sva dela Gospodnja, koja učini Izrailju.

Sud. 2:7

32 I kosti Josifove, koje donesoše sinovi Izrailjevi iz Misira, pogreboše u Sihemu, u delu polja koje je kupio Jakov od sinova Emora oca Sihemovog za sto novaca; i biše u sinova Josifovih u nasledstvu njihovom.

1 Moj. 33:19, 1 Moj. 50:25, 2 Moj. 13:19, Jn. 4:5, Dela 7:16

33 I Eleazar sin Aronov umre, i pogreboše ga na brdu Finesa sina njegovog, koje mu beše dano u gori Jefremovoj.

2 Moj. 6:25

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I