Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A ovo su carevi zemaljski koje pobiše sinovi Izrailjevi i zemlju njihovu osvojiše s one strane Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Ermona i svu ravnicu k istoku:

4 Moj. 21:24, 5 Moj. 2:24, 5 Moj. 3:8, 5 Moj. 7:24, Is.N. 13:8, Isa. 16:2

2 Sion car amorejski koji stajaše u Esevonu i vladaše od Aroira koji je na bregu potoka Arnona, i od polovine potoka i polovinom Galada do potoka Javoka, gde je međa sinova amonskih;

Is.N. 13:16

3 I od ravnice do mora hinerotskog k istoku, i do mora uz polje, do mora slanog k istoku, kako se ide k Vetsimotu, i s juga pod goru Fazgu;

5 Moj. 3:17, Is.N. 13:20

4 I sused mu Og, car vasanski, koji beše ostao od Rafaja i seđaše u Astarotu i u Edrajinu,

4 Moj. 21:35, 5 Moj. 3:11

5 I vladaše gorom Ermonom i Salhom i svim Vasanom do međe gesurske i mahatske, i polovinom Galada do međe Siona cara esevonskog.

5 Moj. 3:14, Is.N. 13:11, 1 Sam. 27:8, 2 Sam. 3:3, 2 Sam. 13:37, 2 Car. 25:23

6 Njih pobi Mojsije sluga Gospodnji i sinovi Izrailjevi; i tu zemlju dade Mojsije, sluga Gospodnji, u nasledstvo plemenu Ruvimovom i plemenu Gadovom i polovini plemena Manasijinog.

7 A ovo su carevi zemaljski koje pobi Isus sa sinovima Izrailjevim s one strane Jordana k zapadu, od Val-Gada u polju livanskom pa do gore Alaka kako se ide k Siru; i tu zemlju dade Isus plemenima Izrailjevim u nasledstvo prema delovima njihovim,

1 Moj. 14:6, 1 Moj. 32:3, Is.N. 11:17, Ps. 135:11

8 Po gorama i po ravnicama, po poljima i po dolinama, i u pustinji i na južnom kraju, zemlju hetejsku, amorejsku i hananejsku, ferezejsku, jevejsku i jevusejsku:

2 Moj. 3:8, Is.N. 10:40

9 Car jerihonski jedan; car gajski do Vetilja jedan;

Is.N. 6:2, Is.N. 8:29

10 Car jerusalimski jedan; car hevronski jedan;

Is.N. 10:23

11 Car jarmutski jedan, car lahiski jedan;

12 Car jeglonski jedan; car gezerski jedan;

13 Car davirski jedan; car gaderski jedan;

14 Car oramski jedan; car aradski jedan;

15 Car od Livne jedan; car odolamski jedan;

16 Car makidski jedan; car vetiljski jedan;

17 Car tifuvski jedan; car eferski jedan;

Is.N. 19:13, 1 Car. 4:10

18 Car afečki jedan; car saronski jedan;

19 Car madonski jedan; car asorski jedan;

20 Car simron-meronski jedan; car ahsavski jedan;

Is.N. 11:1, Is.N. 19:15

21 Car tanaški jedan; car megidski jedan;

22 Car kedeski jedan; car jokneamski kod Karmela jedan;

Is.N. 19:37

23 Car dorski u Nafat-Doru jedan; car gojimski u Galgalu jedan;

1 Moj. 14:1

24 Car teraski jedan. Svega trideset i jedan car.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I