Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A kad ču Adonisedek car jerusalimski da je Isus uzeo Gaj i raskopao ga kao što je učinio s Jerihonom i njegovim carem, tako da je učinio i s Gajem i njegovim carem, i da su Gavaonjani učinili mir s Izrailjem i stoje usred njih,

Is.N. 6:21, Is.N. 8:22, Is.N. 9:15

2 Uplaši se vrlo; jer Gavaon beše velik grad kao kakav carski grad, i beše veći od Gaja, i svi ljudi u njemu behu hrabri.

2 Moj. 15:14, 5 Moj. 11:25, Ps. 48:4, Priče 1:26, Jev. 10:31, Otk. 6:15

3 Zato posla Adonisedek car jerusalimski k Oamu caru hevronskom i k Piramu caru jarmutskom i k Jafiji caru lahiskom i k Daviru caru jeglonskom, i poruči:

1 Moj. 23:2

4 Hodite k meni, i pomozite mi da udarimo na Gavaon, jer učini mir s Isusom i sa sinovima Izrailjevim.

Is.N. 9:15

5 I skupi se i pođe pet careva amorejskih, car jerusalimski, car hevronski, car jarmutski, car lahiski, car jeglonski, oni i sva vojska njihova, i stavši u logor pod Gavaonom počeše ga biti.

Is.N. 9:2, Is.N. 10:16

6 Tada Gavaonjani poslaše k Isusu u logor u Galgal i rekoše: Nemoj dignuti ruku svojih sa sluga svojih; hodi brzo k nama, izbavi nas i pomozi nam, jer se skupiše na nas svi carevi amorejski koji žive u gorama.

Is.N. 5:10

7 I izađe Isus iz Galgala, on i s njim sav narod što beše za boj, svi junaci.

Is.N. 8:1

8 I Gospod reče Isusu: Ne boj ih se; jer ih dadoh tebi u ruke, nijedan ih se neće održati pred tobom.

5 Moj. 3:29, 5 Moj. 7:24, Is.N. 11:6, Is.N. 23:9, Ps. 2:8, Ps. 91:13, Ps. 107:40, Ps. 110:5, Isa. 26:5, Mal. 4:3, Otk. 2:26

9 I Isus udari na njih iznenada, išavši celu noć od Galgala,

10 I smete ih Gospod pred Izrailjem, koji ih ljuto pobi kod Gavaona, pa ih potera putem kako se ide u Vet-Oron, i sekoše ih do Azike i do Makide.

Is.N. 15:35, Is.N. 16:3, Is.N. 16:5, Sud. 4:15, 1 Sam. 7:10, 2 Dn. 14:12, Ps. 18:14, Isa. 28:21

11 A kad bežahu ispred Izrailja i behu niz vrlet vet-oronsku, baci Gospod na njih kamenje veliko iz neba dori do Azike, te ginjahu: i više ih izgibe od kamenja gradnog nego što ih pobiše sinovi Izrailjevi mačem.

Ps. 18:13, Ps. 77:17, Isa. 28:2, Isa. 30:30, Jezek. 38:22, Otk. 16:21

12 Tada progovori Isus Gospodu onaj dan kad Gospod predade Amorejca sinovima Izrailjevim, i reče pred sinovima Izrailjevim: Stani sunce nad Gavaonom, i meseče nad dolinom elonskom.

5 Moj. 4:19, Sud. 12:12, Ps. 19:4, Isa. 28:21, Isa. 38:8, Isa. 60:20, Avak. 3:11

13 I stade sunce i ustavi se mesec, dokle se ne osveti narod neprijateljima svojim. Ne piše li to u knjizi Istinitog? I stade sunce nasred neba i ne naže k zapadu skoro za ceo dan.

2 Sam. 1:18

14 I ne bi takvog dana ni pre ni posle, da Gospod posluša glas čovečji, jer Gospod vojeva za Izrailja.

2 Moj. 14:14, 5 Moj. 1:30, 5 Moj. 3:22, Is.N. 23:3, Is.N. 23:10, 2 Dn. 20:29, Nem. 4:20, Ps. 33:8, Ps. 33:12, Ps. 33:19, Isa. 31:4, Isa. 38:8, Isa. 42:13, Isa. 52:10, Isa. 52:12, Zah. 14:3

15 I vrati se Isus i sav Izrailj s njim u logor u Galgal.

16 A onih pet careva utekoše i sakriše se u pećinu kod Makide.

17 I dođe glas Isusu: Nađe se pet careva sakrivenih u pećini kod Makide.

18 A Isus reče: Privalite veliko kamenje na vrata pećine, i namestite ljude kod nje da ih čuvaju.

19 A vi ne stojte, nego gonite neprijatelje svoje i bijte ostatak njihov, ne dajte im da uđu u gradove svoje, jer vam ih dade u ruke Gospod Bog vaš.

20 A kad Isus i sinovi Izrailjevi prestaše biti ih u boju vrlo velikom, razbivši ih sasvim, a koji ih ostaše živi, utekoše u tvrde gradove,

21 Vrati se sav narod zdravo u logor k Isusu u Makidu, i niko ne mače jezikom svojim na sinove Izrailjeve, ni na jednog.

2 Moj. 11:7, Isa. 54:17

22 Tada reče Isus: Otvorite vrata od one pećine, i izvedite k meni onih pet careva iz pećine.

23 I učiniše tako, i izvedoše k meni onih pet careva iz pećine: cara jerusalimskog, cara hevronskog, cara jarmutskog, cara lahiskog, cara jeglonskog.

24 A kad izvedoše te careve k Isusu, sazva Isus sve ljude Izrailjce, i reče vojvodama od vojske koji behu išli s njim: Pristupite i stanite nogama svojim na vratove ovim carevima. I oni pristupiše i stadoše im na vratove nogama svojim.

5 Moj. 7:24, 5 Moj. 33:29, 2 Sam. 22:41, Ps. 2:8, Ps. 91:13, Ps. 107:40, Ps. 110:5, Isa. 26:5, Mal. 4:3, Otk. 2:26

25 A Isus im reče: Ne bojte se i ne plašite se; budite slobodni i hrabri, jer će tako učiniti Gospod svim neprijateljima vašim na koje zavojštite.

5 Moj. 3:21, Is.N. 1:9, 1 Sam. 17:37, Ps. 63:9, 2 Kor. 1:10, 2 Tim. 4:17

26 Potom ih pobi Isus i pogubi ih, i obesi ih na pet drveta, i ostaše viseći na drvetima do večera.

4 Moj. 25:4, Is.N. 8:29, 2 Sam. 21:6, 2 Sam. 21:9, Jest. 2:23, Jest. 7:9, Ps. 147:7, Ps. 147:9

27 A o zahodu sunčanom zapovedi Isus te ih skidoše s drveta i baciše ih u pećinu, u koju se behu sakrili, i metnuše veliko kamenje na vrata pećine, koje osta onde do danas.

5 Moj. 21:23, Is.N. 8:29

28 Istog dana uze Isus i Makidu, i sve u njoj iseče oštrim mačem, i cara njenog i njih pobi, sve duše koje behu u njoj, ne ostavi nijednog živog; i učini s carem makidskim kao što učini s carem jerihonskim.

Is.N. 6:21, Is.N. 10:37

29 Potom ode Isus i sav Izrailj s njim iz Makide u Livnu, i stade biti Livnu.

Is.N. 15:42, Is.N. 21:13, 2 Car. 8:22, 2 Car. 19:7, 2 Car. 19:8

30 Pa i nju predade Gospod u ruke Izrailju i cara njenog; i iseče sve oštrim mačem, sve duše koje behu u njoj, ne ostavi u njoj nijednog živog; i učini s carem njenim kao što učini s carem jerihonskim.

31 Potom ode Isus i sav Izrailj s njim iz Livne na Lahis, i stade u logor pred njim, i stade ga biti.

2 Car. 14:19, Mih. 1:13

32 I Gospod predade Lahis u ruke Izrailju, i on ga uze sutradan, i iseče sve oštrim mačem, sve duše što behu u njemu, isto onako kako učini s Livnom.

33 Tada dođe Oram car gezerski u pomoć Lahisu; ali pobi Isus njega i narod njegov da ne osta nijedan živ.

Is.N. 16:3, Is.N. 16:10, 1 Car. 9:16, 1 Dn. 20:4

34 Potom pođe Isus i sav Izrailj s njim iz Lahisa na Jeglon, i stavši u logor prema njemu udariše na nj;

35 I uzeše ga isti dan, i isekoše sve oštrim mačem; sve duše što behu u njemu pobi taj dan isto onako kako učini s Lahisom.

36 Potom se podiže Isus i sav Izrailj s njim iz Jeglona na Hevron, i stadoše ga biti;

4 Moj. 13:23, Is.N. 14:13, Is.N. 15:13, Sud. 1:10, 2 Sam. 5:1, 2 Sam. 5:4

37 I uzeše ga i isekoše oštrim mačem, i cara njegovog i sve gradove njegove, sve duše što behu u njima; ne ostavi nijednog živog isto onako kako učini s Jeglonom; zatre ga sa svim dušama što behu u njemu.

38 Potom se obrati Isus i sav Izrailj s njim na Davir, i stade ga biti;

Is.N. 15:15, Is.N. 21:15

39 I uze ga i cara njegovog i sve gradove njegove, i isekoše ih oštrim mačem i zgubiše sve duše što behu u njima; ne ostavi nijednog živog; kao što učini s Hevronom, tako učini s Davirom i carem njegovim, i kao što učini s Livnom i carem njenim.

40 Tako pobi Isus svu zemlju, gore i južnu stranu i ravnice i doline, i sve careve njihove; ne ostavi nijednog živog, nego sve duše žive zgubi, kao što beše zapovedio Gospod Bog Izrailjev.

2 Moj. 23:31, 2 Moj. 23:33, 2 Moj. 34:12, 5 Moj. 7:2, Is.N. 11:16, Is.N. 15:21, Is.N. 15:61, Is.N. 19:1, Is.N. 19:7

41 I pobi ih Isus od Kadis-Varnije do Gaze, i svu zemlju gosensku do Gavaona.

1 Moj. 10:19, 4 Moj. 13:18, 4 Moj. 13:27, 5 Moj. 2:23, Is.N. 11:16, Is.N. 15:51, Ps. 44:2, Amos 1:6, Sof. 2:4, Zah. 9:5, Dela 8:26

42 A sve te careve i zemlju njihovu uze Isus ujedanput; jer Gospod Bog Izrailjev vojevaše za Izrailja.

Ps. 44:2, Ps. 80:8, Isa. 43:4

43 Potom se vrati Isus i sav Izrailj s njim u logor u Galgal.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I